Obshchestvo s ogranichennoy otvetstvennostyu "MAKSIM-TsENTR"
OGRN (Primary State Registration Number): 1154401002502
INN (Individual Taxpayer Identification Number): 4401160295