ОбратноПравна информация
ОбратноПравна информация

Условия на бонусната програма


1. Правилата са адресирани към всеки един клиент на Служба „Максим“, те са официално предложение на Служба „Максим“ и съдържат всички условия на бонусната програма.
2. Термини, използвани в правилата.
2.1. Участник — клиент, използващ услугите на Служба „Максим“.
2.2. Нов участник — клиент, който за пръв път използва услугите на Служба „Максим“, по-рано не е активирал промо кодовете на Служба „Максим“ и не е извършвал поръчки през приложението (от телефонния номер, свързан с приложението) или от телефонния си номер. 
2.3. Клиент — физическо лице, извършващо поръчки на услуги в Служба „Максим“, съгласно условията описани в „Правилата за работа на Служба „Максим“.
2.4. Промокод — последовательност от букви и цифри, генеририрани в приложението и предназначени за индивидуално използване от участниците в бонусната програма или за обмяна между участниците на бонусната програма. Промо кодът е идентификаторът на неговия подател и получател, за предоставения бонус и за участие в акциите на Служба „Максим“. Може да бъде използван само в страната, за която е бил генериран. За активирането на промо кода е нужно той да се въведе в съответното поле в приложението „Максим“ или да се продиктува на оператора, ако такава възможност е посочена в рекламните материали.
2.5. Бонусен лев — условна единица за изчисление в български лева (1 бонусен лев е равен на 1 български лев), която може да бъде използвана като намаление до 10 %, ако в рекламните материали не е посочено друго и/или в настоящите правила, за заплащане на поръчките по достъпни тарифи. Бонус левове не могат да бъдат обменяни с български лева и имат ограничен срок на използване, регламентиран в дадените правила.
2.6. Подаръчен лев — условна единица за изчисление в български лева (1 подаръчен лев е равен на 1 български лев), която може да бъде използвана за заплащане на поръчките по достъпни тарифи в размер до 100 % от стойността на поръчката, при условие, че нейната стойност не превишава номиналната стойност на подаръчните левове. 
2.7. Сметка – открита от Служба „Максим“ виртуална сметка на потребителя на приложението „Максим“, на която се регистрират всички авансови плащания и парични средства, удържани (дебитирани) от платежните суми, в качеството си на заплащане на поръчките по достъпни цени.
2.8 Намаление – предоставя се на клиента, използващ услугите на Служба „Максим“ в размер, посочен при поместването на информацията за потенциалното търсене от клиента на поръчки по достъпни тарифи, през приложението на „Максим“.
2.9. Рекламни акции – различни рекламни и маркетингови мероприятия, анонсирани от Служба „Максим“. В рамките на участието си в акцията, клиентите могат да получат промо кодове, намаления и други бонуси, предвидени в настоящите правила.
3. Видове бонуси.
3.1. „Първи бонус“. Новият участник въвежда в приложението „Максим“ промо код, получен от рекламните материали на Служба „Максим“. След успешното активиране на промо кода, по сметката на новия участник постъпва определена сума от бонусни лева, посочени в рекламните материали, които могат да бъдат използвани за заплащане на поръчките по достъпните тарифи, в рамките на 90 дена от момента на получаването на сумата.
3.2. „Нов бонус“. Новият участник и/или Участникът, който в продължение на посоченото в рекламните материали време не е извършвал никакви поръчки от своя телефонен номер и не е активирал промо кодовете на Служба „Максим“, въвежда в приложението „Максим“ промо код, получен от рекламните материали на Служба „Максим“, или го съобщава на оператора, ако такава възможност е предвидена в рекламните материали. След успешното активиране на промо кода, по сметката на Новия участник, или на Участника, отговарящ на съответните условия, посочени в дадената точка, се превежда сума в бонусни лева, според посоченото в рекламния материал, които могат да бъдат използвани за заплащане на поръките по достъпни тарифи, в рамките на 90 дена от момента на превеждането на сумата.
3.3. „Подари на приятели“. Участникът генерира в приложението „Максим“, персонален промо код и по всякакъв възможен начин го предава на Новия участник. След активирането на промо кода в приложението на своето мобилно устройство, Новият участник получава 20 бонусни лева. Участникът получава по 3 бонус лева за всяко едно успешно активиране на своя персонален промо код от Новите участници при условие, че Новите участници, в рамките на 90 дена от момента на получаването на бонусните левове, са извършили поне 3 платени поръчки по достъпни тарифи, направени през приложението „Максим“. Бонусните лева се превеждат по сметката на клиента и могат да бъдат използвани за заплащане на поръчки по достъпни тарифи, в рамките на 90 дена от момента на получаването на сумата.
3.4. „Акция промо код“. Потребителят на приложението „Максим“ получава промо код, за участие в рекламна акция на Служба „Максим“. След активирането на промо кода, потребителят става участник в акцията. Бонусни и подаръчни левове за активиране на услугата – не се начисляват. Сроковете и редът за активиране на промо кода, а също така условията, реда и сроковете на действие на рекламната акция, ще бъдат съобщени на потребителя на приложението „Максим“ – допълнително.
3.5.“Награда - промо код“. Потребителят на приложението „Максим“ получава промо-код в качеството си на награда, като участник в рекламната акция на Служба „Максим“. След активирането на промо кода, бонусните лева се превеждат по сметката на потребителя /клиента/ и могат да бъдат използвани за заплащане на поръчките по достъпни тарифи. Номиналната стойност на промо кода в български лева и срокът на тяхното използване, се определят от условията на рекламната акция.
3.6. „Подарък промо код“. Потребителят на приложението „Максим“ (в случай, че има такава опция в приложението), генерира промо код с помощта на бутон „Създай подарък промо код“ и сам посочва неговата номинална стойност в подаръчни български лева. Паричните средства в български лева, еквивалентни на броят на подаръчните левове се изтеглят от сметката на потребителя /клиента/ или от банковата му карта. Потребителят /клиентът/ предава своя промо код по всеки възможен начин на получателя, който може да активира промо кода. След активирането на подаръчните левове, чиято стойност е равна на подаръчния промо код, те се прехвърлят на сметката на получателя.
4. Допълнителните условия за използването на промо кодовете, бонусите и подаръчните левове, могат да бъдат посочени в рекламните материали на Служба „Максим“.
5. Служба „Максим“ информира за правилата, сроковете, условията на бонусната програма в приложението „Максим“ и на сайта taximaxim.com/app.