АртқаҚұқықтық ақпарат
АртқаҚұқықтық ақпарат

Сыйақылық бағдарламасының ережелері


1. Ереже "Максим" сервисінің кез келген пайдаланушысына арналған , "Максим" сервисінің ресми ұсынысы болып табылады және сыйлықақы бағдарламасының барлық шарттарын қамтиды.
2. Ережелерде қолданылатын терминдер.
2.1. Қатысушы — "Максим" сервисінің қызметтерін пайдаланушы.
2.2. Жаңа қатысушы — "Максим" сервисін алғаш рет пайдаланған пайдаланушы, бұрын "Максим" сервисінің промокодтарын іске қоспаған және бағдарламашық арқылы (бағдарламашыққа байланысты телефон нөмірінен) немесе телефон нөмірінен Тапсырыс жасамаған.
2.3. Пайдаланушы — "Максим" сервисінің жұмыс ережелерінде сипатталған шарттарға сәйкес "Максим" сервисінің қызметтеріне тапсырыс беретін жеке тұлға.
2.4. Промокод — бағдарламашықда жасалған және бонустық бағдарламаға қатысушылардың жеке пайдалануына немесе бонустық бағдарламаға қатысушылар арасында алмасуға арналған әріптер мен сандардың тізбегі. Промокод өзінің жіберушісі мен алушысының сәйкестендіргіші, берілетін сыйлық және "Максим" сервисінің акцияларына қатысу болып табылады. Ол тек құрылған елде ғана қолданыла алады. Жарнамалық кодты іске қосу үшін оны «Максим» қолданбасындағы тиісті өріске енгізу керек немесе операторға, егер бұл мүмкіндік жарнамалық материалдарда көрсетілсе.
2.5. Сыйлықақылық теңге — егер жарнамалық материалдарда және/немесе осы Ережелерде өзгеше көрсетілмесе, қолжетімді тарифтер бойынша тапсырыстарды төлеуге 10% - ға дейін жеңілдік ретінде пайдаланылуы мүмкін, қазақстандық теңгемен есептелетін шартты бірлік (1 сыйлықақы теңге 1 қазақстандық теңгеге тең). Сыйлықақы теңгелері ақшалай қаражатқа айырбастауға жатпайды және осы Ережелерде белгіленген шектеулі пайдалану мерзімі болады.
2.6. Сыйлықтық теңге — қазақстандық теңгемен есептелетін шартты бірлік (1 сыйлық теңге 1 қазақстандық теңгеге тең), оның құны сыйлық теңгесінің номиналынан (санынан) аспайтын жағдайда тапсырыс құнының 100% - на дейінгі мөлшерде қол жетімді тарифтер бойынша тапсырыстарды төлеуге пайдаланылуы мүмкін.
2.7. Дербес шот — "Максим" сервисімен қалыптастырылған "Максим" бағдарламашықсын пайдаланушының виртуалды шоты, онда қолжетімді тарифтер бойынша тапсырыстарды төлеу ретінде осы төлемдерден ұсталған (есептен шығарылған) аванстық төлемдер мен ақша қаражатының сомалары тіркеледі.
2.8. Жеңілдік — пайдаланушыға "Максим" бағдарламашығы арқылы қолжетімді тарифтер бойынша тапсырыстарға пайдаланушының әлеуетті сұранысы туралы ақпаратты орналастыру кезінде көрсетілген мөлшерде "Максим" сервисінің қызметтеріне берілетін жеңілдік.
2.9. Акциялар — "Максим" сервисімен жарияланған түрлі жарнамалық және маркетингтік іс-шаралар. Акцияларға қатысу шеңберінде пайдаланушылар осы Ережеде көзделген тәртіппен Промокодтар, жеңілдіктер және өзге де артықшылықтар ала алады.
3. Сыйлық түрлері.
3.1. "Алғашқы сыйлықақы". Жаңа қатысушы "Максим" бағдарламашығында "Максим" сервисінің жарнамалық материалдарынан алынған жарнамалық кодты енгізеді. Промокодты сәтті іске қосқаннан кейін жаңа қатысушының шотына жарнамалық материалда көрсетілген сыйлықақы теңге сомасы есепке алынады, оны есепке алынған сәттен бастап 30 күн ішінде қол жетімді тарифтер бойынша тапсырыстарды төлеу үшін пайдалануға болады.
3.2. "Жаңа сыйлық". Жаңа қатысушы және/немесе жарнамалық материалдарда көрсетілген кезең ішінде өзінің телефон нөмірінен Тапсырыс жасамаған және "Максим" сервисінің жарнамалық кодтарын іске қоспаған қатысушы "Максим" бағдарламашығында "Максим" сервисінің жарнамалық материалдарынан алынған жарнамалық кодты енгізеді немесе егер мұндай мүмкіндік жарнамалық материалдарда көрсетілсе, оны операторға хабарлайды. Промокодты сәтті іске қосқаннан кейін осы тармақта көрсетілген критерийлерге түсетін жаңа қатысушының не қатысушының шотына жарнамалық материалда көрсетілген сыйлықақы теңгесінің сомасы есептеледі, оны есепке алынған сәттен бастап 30 күн ішінде қолжетімді тарифтер бойынша тапсырыстарды төлеу үшін пайдалануға болады.
3.3. "Достарыңа сыйла". Қатысушы "Максим" бағдарламашықсында жеке промокод жасайды және оны кез келген мүмкін тәсілмен жаңа қатысушыға береді. Мобильді құрылғыдағы бағдарламашықтағы промокодты іске қосқаннан кейін жаңа қатысушы 2500 сыйлықақы теңге алады. Қатысушы өзінің жеке промокодын жаңа қатысушылардың әрбір сәтті іске қосуы үшін 500 сыйлықақы теңге алады, егер жаңа қатысушылар сыйлықақы теңгесін алған сәттен бастап 30 күн ішінде "Максим" бағдарламашығы арқылы құрылған қолжетімді тарифтер бойынша ең аз 3 төленген тапсырыс жасаған болса. Бонустық теңге пайдаланушылардың жеке шотына аударылады және қабылданған сәттен бастап 30 күн ішінде қол жетімді тарифтер бойынша тапсырыстарды төлеу үшін пайдаланылуы мүмкін.
3.4. "Науқандық промокод". "Максим" бағдарламашығының пайдаланушысы "Максим" сервисінің науқанына қатысу үшін промокод алады. Жарнамалық кодты іске қосқаннан кейін пайдаланушы науқанның қатысушысы болады. Іске қосу үшін сыйлықақы және сыйлық теңге есептелмейді. Промокодты іске қосу мерзімі мен тәртібі, сондай-ақ науқанды өткізу шарттары, тәртібі және әрекет ету мерзімі "Максим" бағдарламашықсын пайдаланушыға бағдарламашық жарияланады.
3.5. "Жүлделі жарнамалық код". "Максим" бағдарламашығының пайдаланушысы "Максим" сервисінің науқанына қатысу қорытындысы бойынша жүлде ретінде промокод алады. Промокод іске қосылғаннан кейін сыйлық теңге пайдаланушының Жеке шотына аударылады және қол жетімді тарифтер бойынша тапсырыстарды төлеу үшін пайдаланылуы мүмкін. Промокодтың номиналы қазақстандық теңгемен және оларды пайдалану мерзімі акцияның шарттарымен анықталады.
3.6. "Сыйлық жарнамалық коды". "Максим" бағдарламашығын пайдаланушы (бағдарламашықта осындай функционал болған жағдайда) "сыйлық промокодын жасау" батырмасының көмегімен промокод жасайды және оның номиналын қазақстандық сыйлық теңгеде көрсетеді. Сыйлық теңге санына баламалы Қазақстан теңгесіндегі ақша қаражаты пайдаланушының жеке шотынан немесе байланған банк картасынан есептен шығарылады. Пайдаланушы промокодты промокодты белсендіре алатын алушыға кез-келген жолмен жібереді. Іске қосылғаннан кейін сыйлық промокодының номиналын құрайтын сомада сыйлық теңгелері алушының жеке шотына аударылады.
4. Промокодтарды, сыйлықақы және сыйлық теңгелерді пайдаланудың бағдарламашық шарттары "Максим" сервисінің жарнамалық материалдарында жазылуы мүмкін.
5. "Максим" сервисі "Максим" бағдарламашығында және сайтта бонустық бағдарламаның ережелері, мерзімдері, шарттары туралы хабарлайды taximaxim.com/app.