ย้อนกลับข้อมูลทางกฎหมาย
ย้อนกลับข้อมูลทางกฎหมาย

กฎการใช้โปรแกรมโบนัสของบริการ Maxim


1. กฎดังกล่าวกล่าวถึงผู้ใช้บริการ Maxim ทั้งหมดซึ่งเป็นข้อเสนอทางการของบริการ Maxim และมีเงื่อนไขทั้งหมดของโปรแกรมโบนัส
2. ข้อกำหนดที่ใช้ในกฎเกณฑ์
2.1. ผู้เข้าร่วมคือ ผู้ใช้บริการต่างๆของ “Maxim”
2.2. ผู้เข้าร่วมใหม่คือ ผู้ใช้บริการของ Maxim ครั้งแรก, ไม่เคยใช้โค้ดโปรโมชั่นของบริการ Maxim มาก่อนและไม่เคยสร้างออเดอร์ผ่านแอพพลิเคชั่น (จากเบอร์โทรศัพท์ที่เชื่อมโยงกับแอพพลิเคชั่น) หรือจากโทรศัพท์
2.3. ผู้ใช้ที่เป็นบุคคลธรรมดาที่สร้างออเดอร์ผ่านบริการ Maxim ตามเงื่อนไขที่อธิบายไว้ในกฎสำหรับการดำเนินงานของบริการ Maxim
2.4. โค้ดโปรโมชั่นคือ ลำดับตัวอักษรและตัวเลขที่สร้างขึ้นในแอพพลิเคชั่นและมีไว้สำหรับการใช้งานส่วนบุคคลโดยสมาชิกของโปรแกรมโบนัสหรือเพื่อแลกเปลี่ยนระหว่างสมาชิกของโปรแกรมโบนัส โค้ดโปรโมชั่นเป็นตัวระบุของผู้ส่งและผู้รับของโบนัสที่ให้และการเข้าร่วมในโปรโมชั่นของบริการ Maxim ใช้ได้เฉพาะในประเทศที่ถูกสร้างขึ้นเท่านั้น ในการเปิดใช้งานโค้ดโปรโมชั่นคุณต้องป้อนรหัสในช่องที่ระบุในแอพพลิเคชั่น Maxim
2.5. โบนัสบาทเป็นหน่วยที่คำนวณเป็นปอนด์อียิปต์ (1 โบนัสบาท เท่ากับ 1 บาทไทย) ซึ่งใช้เป็นส่วนลดได้สูงสุด 10% เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่นในเอกสารโปรโมชั่นและ/หรือกฎเกณฑ์เหล่านี้สำหรับการชำระเงินออเดอร์ในราคาที่เหมาะสม ไม่สามารถแลกเงินบาทเป็นเงินสดได้และมีระยะเวลาจำกัดในการใช้งานที่กำหนดไว้ในกฎเหล่านี้
2.6. ของขวัญเงินบาทเป็นหน่วยที่คำนวณเป็นบาทไทย (1 ของขวัญเงินบาทเท่ากับ 1 บาทไทย) ซึ่งสามารถใช้ชำระออเดอร์ในราคาที่เหมาะสม ได้สูงสุดถึง 100% ของมูลค่าการสั่งซื้อที่ไม่เกินมูลค่าหน้าบัตร (จำนวน) ของของขวัญเงินบาท
2.7. บัญชีส่วนบุคคลคือ บัญชีเสมือนของผู้ใช้แอพพลิเคชั่น Maxim ซึ่งสร้างโดยบริการ Maxim การชำระเงินล่วงหน้าและจำนวนเงินที่หัก (ตัดออก) จากการชำระเงินเหล่านี้เป็นการชำระออเดอร์ในราคาที่เหมาะสม
2.8. “ส่วนลด” หมายถึงส่วนลดที่มอบให้แก่ผู้ใช้บริการของบริการ Maxim ในจำนวนที่ระบุเมื่อมีการโพสต์ข้อมูลเกี่ยวกับความต้องการที่เป็นไปได้ของผู้ใช้ สำหรับการสั่งซื้อในอัตราที่มี ผ่าน Maxim 
2.9. โปรโมชั่นเป็นกิจกรรมการโฆษณาและการตลาดต่างๆที่ประกาศโดยบริการของ Maxim ในการเข้าร่วมโปรโมชั่นผู้ใช้สามารถรับรหัสโปรโมชั่น, ส่วนลดและสิทธิพิเศษอื่นๆในลักษณะที่กำหนดโดยกฎเหล่านี้
3. ประเภทโบนัส
3.1. "โบนัสผู้ใช้ใหม่" สมาชิกใหม่ใช้รหัสโปรโมชั่นในแอพพลิเคชั่น Maxim ซึ่งได้มาจากสื่อโฆษณาของบริการ "Maxim" เมื่อเปิดใช้งานรหัสโปรโมชั่นสำเร็จ สมาชิกใหม่จะได้รับโบนัสบาท THB ที่ระบุไว้ในเอกสารโปรโมชั่นในบัญชี ซึ่งสามารถใช้ชำระค่าออเดอร์ในราคาที่เหมาะสมภายใน 90 วันนับจากวันที่ลงทะเบียน
3.2. "โบนัสผู้ใช้ครั้งแรก" สมาชิกใหม่และหรือสมาชิกที่ไม่ได้ทำการสั่งซื้อจากหมายเลขโทรศัพท์และไม่ได้ใช้รหัสโปรโมชั่นของบริการ Maxim ในช่วงเวลาที่ระบุไว้ในเอกสารโปรโมชั่น, ป้อนรหัสโปรโมชั่นที่นำมาจากเอกสารโปรโมชั่นของบริการ Maxim ในแอพพลิเคชั่น Maxim หลังจากเปิดใช้งานรหัสโปรโมชั่นสำเร็จแล้วสมาชิกใหม่หรือสมาชิกที่อยู่ภายใต้กฎเกณฑ์นี้จะได้รับโบนัสบาทที่ระบุไว้ในเอกสารโปรโมชั่นในบัญชี ซึ่งสามารถใช้ชำระค่าออเดอร์ในราคาที่เหมาะสมภายใน 90 วันนับจากวันที่ให้โบนัส
3.3. "ให้เพื่อน" ผู้เข้าร่วมสร้างรหัสโปรโมชั่นส่วนบุคคลในแอพพลิเคชั่น Maxim และโอนให้ผู้เข้าร่วมใหม่ได้ในทุกทาง หลังจากใช้งานรหัสโปรโมชั่นในแอพบนอุปกรณ์มือถือแล้ว สมาชิกใหม่จะได้รับโบนัส 200 บาท สมาชิกจะได้รับโบนัส 50 บาทสำหรับการใช้งานรหัสโปรโมชั่นส่วนบุคคลของสมาชิกใหม่สำเร็จ โดยที่สมาชิกใหม่ได้ชำระค่าออเดอร์อย่างน้อย 3 รายการในราคาที่เหมาะสมและสร้างออเดอร์ผ่านแอพ Maxim ภายใน 90 วันนับจากวันที่ได้รับโบนัสบาท โบนัสบาทจะถูกโอนเข้าบัญชีส่วนตัวของผู้ใช้และสามารถใช้ชำระค่าออเดอร์ในราคาที่เหมาะสมได้ภายใน 90 วันนับจากเวลาที่ให้โบนัส
3.4. "โค้ดโปรโมชั่น" ผู้ใช้แอพพลิเคชั่น Maxim จะได้รับรหัสโปรโมชั่นเพื่อเข้าร่วมโปรโมชั่นของบริการ Maxim หลังจากใช้งานรหัสโปรโมชั่น ผู้ใช้จะกลายเป็นผู้เข้าร่วมโปรโมชั่น ไม่เสียค่าใช้จ่ายสำหรับการใช้งานโบนัสและของขวัญ ข้อกำหนดและขั้นตอนในการเปิดใช้งานรหัสโปรโมชั่น ตลอดจนเงื่อนไข, ขั้นตอนการดำเนินการและระยะเวลาที่มีผลบังคับใช้ของโปรโมชั่นจะประกาศให้ผู้ใช้แอพพลิเคชั่น Maxim ทราบเพิ่มเติมภายหลัง
3.5. "โค้ดโปรโมชั่นของรางวัล" ผู้ใช้แอพพลิเคชั่น Maxim จะได้รับโค้ดโปรโมชั่นเป็นรางวัลตามผลการเข้าร่วมโปรโมชั่นของบริการ Maxim หลังจากใช้งานรหัสโปรโมชั่น, ของขวัญ หรือโบนัสบาทซึ่งเป็นประเภทที่ระบุไว้ในเงื่อนไขโปรโมชั่นจะถูกโอนเข้าบัญชีส่วนตัวของผู้ใช้และสามารถใช้ชำระค่าออเดอร์ในราคาที่เหมาะสม มูลค่าเงินบาทเล็กน้อยของโค้ดโปรโมชั่นและระยะเวลาในการใช้งานจะพิจารณาตามเงื่อนไขโปรโมชั่น
3.6. "โค้ดโปรโมชั่นของขวัญ" ผู้ใช้แอพพลิเคชั่น "Maxim" (หากฟังก์ชันดังกล่าวมีอยู่ในแอพพลิเคชั่น) สามารถสร้างโค้ดโปรโมชั่นโดยกดปุ่ม "สร้างโค้ดโปรโมชั่นของขวัญ" และระบุมูลค่าหน้าบัตรของขวัญเป็นเงินบาท เงินสดเป็นเงินบาทซึ่งเทียบเท่ากับมูลค่าของขวัญจะถูกหักจากบัญชีส่วนตัวของผู้ใช้หรือบัตรธนาคารที่เชื่อมต่อ ผู้ใช้สามารถโอนโค้ดโปรโมชั่นของตนเองให้ผู้รับได้ในทุกทางและสามารถใช้งานโค้ดโปรโมชั่นได้ หลังจากใช้งานของขวัญเงินบาทซึ่งรวมมูลค่าตามหน้าบัตรของโค้ดโปรโมชั่นของขวัญจะถูกโอนไปยังบัญชีส่วนตัวของผู้รับ
4. เงื่อนไขเพิ่มเติมสำหรับการใช้โค้ดโปรโมชั่น, โบนัส และของขวัญเงินบาทอาจระบุไว้ในเอกสารโปรโมชั่นของบริการ Maxim
5. บริการ Maxim แจ้งเกี่ยวกับกฎ, เงื่อนไข, ข้อตกลงของโปรแกรมโบนัสในแอพพลิเคชั่น Maxim และบนเว็บไซต์ taximaxim.com/app