НазадПравова інформація
НазадПравова інформація

Ліцензійна угода


1. Загальні положення
1.1. Ця угода визначає порядок Надання сервісом «Максім» (далі - Сервіс) права на використання бази даних, что містить актуальні відомості про існуючу потребу у послузі з перевезення пасажирів та багажу, послузі з перевезення вантажів, доставки товарів, навантажувально-розвантажувальних роботах. 
1.2. Якщо інше не передбачено окремим договором сторін, угода відповідно до статті 634 Цівільного кодексу України є договором приєднання і укладається у спрощеному порядку шляхом приєднання до умов угоди, розміщеної в електронній формі на сайті Сервісу в мережі Інтернет за адресами https://taximaxim.com.ua і https://taximaxim.com. Особа, що пройшла процедуру реєстрації, описану в угоді, вважається тією, що прийняла угоду, що рівносильно укладенню цивільно-правового договору на умовах, викладених у цьому документі.
1.3. Перш ніж пройти процедуру реєстрації, уважно ознайомтеся з текстом угоди і додатків до неї. У разі незгоди з будь-якими умовами Вам необхідно відмовитися від використання бази даних.
1.4. Угода є субліцензійним договором, до неї застосовуються положення, встановлені статтями 1109 Цивільного кодексу України.
1.5. Невід'ємною частиною угоди є порядок використання бази даних Сервісу, який розміщено в електронній формі на сайті Сервісу.
1.6. Прийняття умов цієї Угоди означає згоду з Політикою конфіденційності при використанні мобільного додатку Taxsee Driver, розміщеною у мережі Інтернет за адресою https://driver.taxsee.com/privacy/.
2. Предмет Угоди
2.1. Відповідно до умов угоди Сервіс надає Партнеру право використання бази даних, що містить актуальні відомості про існуючу потребу у послузі з перевезення пасажирів та багажу, послузі з перевезення вантажів, доставки товарів, навантажувально-розвантажувальних роботах на умовах простої (невиключної) ліцензії, способами, встановленими угодою. Партнер зобов'язується виплатити Сервісу винагороду в порядку і розмірі, встановленому угодою або додатками до неї. 
2.2. У межах угоди під базою даних розуміється організована структура, що представляє собою сукупність матеріалів, засобів технічного, програмного та апаратного забезпечення, а також методів і алгоритмів (програмний код), що забезпечують взаємодію елементів бази даних і призначених для систематизації, зберігання, обробки, трансформації матеріалів відповідно до алгоритмів бази даних. Доступ до матеріалів бази даних можна отримати за допомогою мобільного додатку Taxsee Driver.
2.3. Діяльність Сервісу зі збору, зберігання, систематизації інформації, формування бази даних, а також правовідносини між Партнером і Сервісом з надання доступу до бази даних здійснюються відповідно до положень Законів України від 02.10.1992 р. № 2657-XII «Про інформацію» та від 01.06.2010 р. № 2297-VI «Про захист персональних даних».
2.4. Відповідно до статті 14 Закону України «Про інформацію» ця інформація, розміщена у базі даних, є інформацією про послуги, що надаються, та є вільно розповсюджуваною. Інформацію не віднесено чинним законодавством України до обмеженої або забороненої до поширення.
2.5. Інформація, доступ до якої отримує Партнер, може бути використана на його розсуд.
2.6. Базу даних утворюють такі матеріали:
2.6.1. Актуальна інформація про існуючу потребу у  послузі з перевезення пасажирів та багажу;
2.6.2. Актуальна інформація про існуючу потребу у послузі з перевезення вантажів;
2.6.3. Актуальна інформація про існуючу потребу у доставці товарів;
2.6.4. Актуальна інформація про існуючу потребу у навантажувально-розвантажувальних роботах.
2.7. Матеріали, що утворюють базу даних, мають такі характеристики:
2.7.1. Дані про існуючу потребу у послузі з перевезення пасажирів та багажу: 
- адреса місця подачі автомобіля;
- категорія транспортного засобу;
- адреса місця закінчення поїздки або відстань поїздки;
- тариф, що застосовується;
- розрахункова вартість поїздки;
- контактна інформація особи, яка залишила замовлення.
2.7.2. Дані про існуючу потребу у послузі з перевезення вантажів:
- адреса місця подачі автомобіля;
- вид вантажу;
- адреса місця закінчення поїздки або відстань доставки;
- тариф, що застосовується;
- розрахункова вартість доставки;
- контактна інформація особи, яка залишила замовлення. 
2.7.3. Дані про існуючу потребу у доставці товарів:
- місце доставки товару;
- найменування і кількість товару, що доставляється;
- розрахункова вартість послуги з доставки;
- контактна інформація особи, яка залишила замовлення.
2.7.4. Дані про існуючу потребу у навантажувально-розвантажувальних роботах:
- адреса місця проведення навантажувально-розвантажувальних робіт;
- вид вантажу;
- розрахункова вартість робіт;
- контактна інформація особи, яка залишила замовлення.
2.8. Територія, на якій надається право використання бази даних, - Україна. 
2.9. Доступ до бази даних здійснюється за допомогою наданого авторизованого мобільного додатку Taxsee Driver.
3. Порядок реєстрації на сайті Сервісу
3.1. Для отримання доступу до бази даних необхідно пройти процедуру реєстрації на сайті Сервісу - самостійно з використанням мережі Інтернет або за місцем знаходження офісу Сервісу.
3.2. Реєстрація на сайті Сервісу є повним і безперечним приєднанням до умов цієї угоди.
3.3. Реєстрація здійснюється шляхом заповнення спеціальної форми на сайті Сервісу. У процесі реєстрації Сервіс може вимагати надати документи, що підтверджують достовірність вказаних відомостей.
3.4. Реєстрація здійснюється на розсуд Сервісу. Надання документів та відомостей, необхідних для реєстрації, не тягне за собою безумовного зобов'язання Сервісу здійснити процедуру реєстрації.
3.5. Процедура реєстрації завершується присвоєнням ідентифікаційного номера користувача (логіну) та пароля, необхідних для авторизованого доступу до бази даних. Ідентифікаційний номер користувача (логін) і пароль направляються Сервісом за номером мобільного телефону, зазначеному в процесі реєстрації.
3.6. Персональні дані та документи, що вимагаються Сервісом у процесі реєстрації, необхідні виключно в цілях перевірки достовірності наданих відомостей і не зберігаються Сервісом після завершення процедури реєстрації.
3.7. Сервіс зберігає і використовує такі дані про осіб, які зареєструвалися на сайті Сервісу, що не є персональними даними:
3.7.1. Ім'я користувача. Як ім'я користувача вказується ім'я фізичної особи відповідно до даних, зазначених у документі, що посвідчує особу (без зазначення прізвища та по батькові). У разі важковимовного написання імені на будь-якій національній мові у російській транслітерації в якості імені може бути вказано аналог імені, що використовується особою на території України;
3.7.2. Ідентифікаційний номер (логін) користувача;
3.7.3. Марка, колір і цифрова частина державного реєстраційного знака автомобіля;
3.7.4. Номер мобільного телефону, який був зазначено під час реєстрації.
3.8. Реєструючись на сайті Сервісу, Партнер висловлює свою згоду на отримання інформаційних повідомлень, а також рекламної інформації будь-яким способом, у тому числі каналами телефонного зв'язку, за допомогою повідомлень інтернет-месенджерами (Viber, WhatsApp, Telegram тощо), з метою та у випадках, коли необхідність такої згоди передбачено законодавством про рекламу.
3.9. Реєструючись на сайті Сервісу, Партнер відповідно до Закону України від 01.06.2010 р. № 2297-VI «Про захист персональних даних» дає Сервісу згоду на оприлюднення і подальше використання свого зображення (фотографії) з метою надання його Замовнику у складі інформації про водія транспортного засобу, призначеного на виконання замовлення.
4. Винагорода Сервісу
4.1. За надання права використання бази даних Партнер зобов'язується виплатити Сервісу винагороду в розмірі та на умовах, що встановлені порядком використання бази даних.
5. Гарантії Сервісу
5.1. Сервіс гарантує, що:
5.1.1. Володіє достатнім обсягом прав для виконання своїх зобов'язань за угодою;
5.1.2. Виконання Сторонами угоди не спричинить порушення інтелектуальних прав третіх осіб;
5.1.3. Не пов'язаний будь-яким договором, здатним перешкодити використанню Партнером бази даних на визначених в угоді умовах;
5.1.4. Не здійснював і не буде здійснювати будь-які дії, які унеможливлюють використання Партнером бази даних на визначених в угоді умовах.
6. Способи і порядок використання бази даних
6.1. Партнер може використовувати базу даних наступними способами:
6.1.1. Витяг інформації з бази даних і використання зазначеної інформації у своїй діяльності, у тому числі надання доступу до зазначеної інформації третім особам (своїм працівникам, контрагентам тощо);
6.1.2. Повне або часткове відтворення в будь-якій формі та будь-якими способами;
6.1.3. Модифікація, у тому числі переклад бази даних з однієї мови на іншу.
7. Права та обов'язки Сторін
7.1. Сервіс має право:
7.1.1. Вимагати від Партнера використання бази даних у порядку і способами, передбаченими угодою;
7.1.2. Укладати договори про передачу права використання бази даних, аналогічні цій угоді, з третіми особами, у тому числі на тій же території, на якій право використання бази даних надано Партнеру;
7.1.3. Призупинити доступ Партнера до бази даних у разі порушення ним умов і термінів виплати винагороди Сервісу до внесення платежу;
7.1.4. Призупинити доступ Партнера до бази даних у разі отримання Сервісом документів, що свідчать про протиправне використання інформації, що міститься у базі даних. Доступ до бази даних призупиняється на підставі судових рішень, постанов, що  вступили в законну силу, якими встановлено факт допущеного Партнером порушення. Зазначені документи повинні бути представлені в оригіналі або у вигляді копій, завірених відповідним судом. Доступ Партнера до бази даних призупиняється до усунення ним виявлених порушень.
7.2. Сервіс зобов'язаний:
7.2.1. Забезпечити безперебійне, безперервне функціонування бази даних протягом усього терміну дії угоди.
7.3. Партнер має право:
7.3.1. Використовувати базу даних у порядку і способами, передбаченими угодою;
7.3.2. Вимагати від Сервісу негайного усунення будь-яких обставин, що перешкоджають використанню бази даних.
7.4. Партнер зобов'язаний:
7.4.1. Виплатити Сервісу винагороду в порядку і у терміни, встановлені порядком використання бази даних.
7.5. Партнер не надає Сервісу звіти про використання бази даних.
8. Відповідальність сторін
8.1. За порушення умов угоди Сторони несуть відповідальність, передбачену чинним законодавством України.
9. Порядок вирішення суперечок
9.1. Сторони зобов'язуються вживати всіх заходів для мирного врегулювання будь-яких суперечок і розбіжностей, які можуть виникнути з угоди, шляхом переговорів.
9.2. Термін відповіді на претензії і термін подання документів, спрямованих на мирне врегулювання суперечок і розбіжностей, не повинен перевищувати 7 (семи) робочих днів з моменту отримання Стороною таких претензій і виникнення необхідності подання зазначених документів.
9.3. Якщо Сторони не досягнуть домовленості за наявними суперечками і розбіжностями шляхом переговорів, суперечки і розбіжності підлягають вирішенню в суді за місцем знаходження Сервісу.
10. Спеціальні умови
10.1. Відповідно до статті 427 Цивільного кодексу України угода не передбачає перехід до Партнера виключних прав на базу даних, у зв'язку з чим надання Партнеру прав, передбачених угодою, не підлягає державній реєстрації.
10.2. Відповідно до статті 633 Цивільного кодексу України угода є абонентським (публічним) договором і не вимагає від Сторін виставлення і підписання двосторонніх актів виконаних робіт.
10.3. Невід'ємною частиною угоди є порядок використання бази даних.
10.4. Умови угоди застосовуються до всіх осіб, які пройшли реєстрацію на сайті Сервісу, якщо інше не встановлено окремим договором Сторін. У разі укладення Сторонами окремого договору, до правовідносин Сторін застосовуються умови такого договору.

Порядок використання бази даних Сервісу

1. Терміни та визначення
1.1. База даних - організована структура, що представляє собою сукупність матеріалів, засобів технічного, програмного та апаратного забезпечення, а також методів і алгоритмів (програмний код), що забезпечують взаємодію елементів бази даних і призначених для систематизації, зберігання, обробки, трансформації матеріалів згідно з алгоритмами бази даних. Доступ до матеріалів бази даних можна отримати за допомогою авторизованого мобільного додатку Taxsee Driver.
1.2. Партнер - особа, яка прийняла умови цієї Угоди і яка отримала на її підставі право на використання бази даних.
1.3. Сервіс - юридична особа, яка надає Партнеру право використання бази даних на підставі цієї Угоди.
1.4. Мобільний додаток Taxsee Driver - авторизований мобільний додаток, що забезпечує надання прав на виконання визначених дій, а також перевірку (підтвердження) таких прав при спробі виконання цих дій, призначений для віддаленого доступу Партнера до бази даних.
1.5. Замовлення – інформація, що складає базу даних, про потреби у виконанні певного виду робіт (надання певного виду послуг), що має в залежності від виду замовлення певні параметри, зазначені у цьому документі.
1.6. Вартість замовлення - сума грошових коштів, що сплачується Партнеру особою, яка зробила замовлення.
1.7. Особовий рахунок - рахунок, на якому фіксуються авансові платежі Партнера і з якого здійснюється списання грошових коштів в якості плати за надання доступу до бази даних. Особовий рахунок має унікальний номер і формується Сервісом.
1.8. Баланс особового рахунку - різниця на певний момент часу між сумами грошових коштів, внесеними на особовий рахунок і списаними з особового рахунку.
1.9. Замовник - фізична особа або юридична особа, яка здійснює замовлення послуги за допомогою Сервісу.
2. Загальні положення
2.1. Цей документ описує умови та порядок надання Партнеру доступу до бази даних і є невід'ємною частиною субліцензійної угоди, укладеної між Партнером і Сервісом.
2.2. Діяльність Сервісу зі збору, зберігання, систематизації інформації, формування бази даних, а також правовідносини між Партнером і Сервісом з надання доступу до бази даних здійснюються відповідно до положень Законів України від 02.10.1992 р. № 2657-XII «Про інформацію» та від 01.06.2010 р. № 2297-VI «Про захист персональних даних».
2.3. Відповідно до статті 14 Закону України «Про інформацію» ця інформація, розміщена в базі даних, є інформацією про послуги, що надаються, і  є вільно поширюваною. Інформацію не віднесено чинним законодавством України до обмеженої або забороненої до поширення.
3. Внесення змін до цього порядку
3.1. Внесення змін до цього порядку здійснюється Сервісом в односторонньому порядку шляхом розміщення відповідних змін на сайті за адресами https://taximaxim.com.ua і https://taximaxim.com. Зазначені зміни вступають в силу після закінчення 7 (семи) календарних днів з дня їх опублікування на сайті.
3.2. Будь-які зміни порядку з моменту їх вступу в силу поширюються на всіх осіб, що використовують базу даних, в тому числі і на осіб, які почали використання бази даних раніше дати вступу змін в силу. У разі незгоди зі внесеними змінами Партнер повинен припинити використання бази даних і повідомити про це Сервіс.
4. Права і обов'язки сторін
4.1. Сервіс має право:
4.1.1. Вимагати від Партнера виконання умов порядку;
4.1.2. Призупинити або припинити доступ Партнера до бази даних у разі неодноразового та/або грубого порушення Партнером правил роботи Сервісу, розміщених у мобільному додатку Taxsee Driver;
4.1.3. Вносити зміни у порядок;
4.1.4. Здійснювати запис телефонних переговорів з Партнером з метою внутрішнього контролю якості надання послуг;
4.1.5. Здійснювати регламентні роботи з технічного обслуговування і внесення змін у роботу бази даних. У період проведення зазначених робіт доступ Партнера до бази даних може бути припинено на строк ведення відповідних робіт;
4.1.6. Призупинити доступ Партнера до бази даних, якщо баланс його особового рахунку прийняв нульове або від'ємне значення, до моменту поповнення Партнером свого особового рахунку.
4.1.7. У разі залишення в салоні автомобіля Партнера майна Замовника, надати Замовнику номер телефону Партнера з метою якнайшвидшого повернення втрачених речей.
4.1.8. Здійснювати інші дії, що не суперечать чинному законодавству України, умовам порядку.
4.2. Сервіс зобов'язується:
4.2.1. Надати Партнеру доступ до бази даних, забезпечувати працездатність бази даних, а також безперервність доступу Партнера до бази даних, за винятком випадків проведення регламентних робіт з технічного обслуговування і внесення змін у роботу бази даних, а також випадків виникнення технічних несправностей;
4.2.2. Своєчасно враховувати платежі Партнера на його особовому рахунку;
4.2.3. Своєчасно виявляти і запобігати спробам несанкціонованого доступу до інформації, що надається Партнером, передачу її особам, які не мають безпосереднього відношення до правовідносин сторін;
4.2.4. Не змінювати і не редагувати інформацію про Партнера без його згоди.
4.3. Партнер має право:
4.3.1. Вимагати від Сервісу надання доступу до бази даних належної якості відповідно до умов порядку, включаючи технічне і консультаційне обслуговування.
4.4. Партнер зобов'язаний:
4.4.1. Виконати прийняте до виконання замовлення відповідно до його умов;
4.4.2. Здійснювати оплату наданих послуг з забезпеченню доступу до бази даних у розмірі, встановленому порядком;
4.4.3. У разі проведення Сервісом будь-яких виплат на користь Замовників, обумовлених неналежною якістю надання Партнером (його працівниками і/або контрагентами) послуг, Партнер зобов'язується компенсувати Сервісу понесені у зв'язку з цим збитки. Зазначена компенсація проводиться шляхом списання грошових коштів з особового рахунку Партнера. У разі вчинення Партнером дій, за які правилами Сервісу передбачено штрафні санкції, з особового рахунку Партнера на користь Сервісу списуються грошові кошти у межах передбаченої санкції. Список порушень розміщено у мобільному додатку Taxsee Driver.
У разі недостатньої кількості грошових коштів, нараховані за звітний період штрафні санкції є дебіторською заборгованістю Партнера, яка погашається першочергово при поповненні Партнером особового рахунку.
4.4.4. При зміні облікових даних, наданих Сервісу раніше, а також при настанні обставин, які роблять виконання замовлень неможливим, негайно повідомити про це Сервіс.
5. Порядок визначення вартості замовлення
5.1. Вартість замовлення визначається автоматично, виходячи з параметрів конкретного замовлення (тип транспортного засобу, відстань перевезення тощо), а також середньої вартості послуг на перевезення, що сформувалася в регіоні діяльності Партнера.
5.2. Партнер, у разі невідповідності розрахованої вартості замовлення тарифам, які встановлені самим Партнером, має право не приймати таке замовлення до виконання.
5.3. Прийняття Партнером замовлення до виконання означає повну і безумовну згоду Партнера з пропонованої вартістю і відповідність пропонованої вартості замовлення тарифам Партнера. Сервіс має право застосувати до Партнера штрафні санкції, аж до припинення доступу до Бази даних, у разі односторонньої зміни Партнером вартості замовлення після його прийняття до виконання або невиконання прийнятого замовлення.
5.4. Вартість замовлення може бути змінено Замовником у бік збільшення з використанням функціоналу Мобільного додатку або шляхом дозвону оператору Сервісу.
5.5. При здійсненні розрахунків між Замовником та Партнером у безготівковій формі Сервіс виступає агентом, що діє від імені і за рахунок Партнера, в частині прийому грошових коштів Замовника для зарахування їх на особовий рахунок Партнера. Сервіс бере на себе зобов'язання агента Партнера тільки у частині забезпечення прийому грошових коштів Замовника і не приймає на себе будь-які інші права та обов'язки Партнера.
6. Розмір винагороди Сервісу і порядок розрахунків
6.1. Розмір винагороди Сервісу за надання доступу до бази даних визначається у формі відсоткових відрахувань від доходу (виручки) Партнера.
6.2. Розмір винагороди зазначається в інформації про замовлення, прийнятому Партнером до виконання у мобільному додатку Taxsee Driver.
6.3. Розмір винагороди встановлюється Сервісом в односторонньому порядку. Партнер повинен ознайомитися з розміром винагороди Сервісу до початку виконання замовлення і у разі незгоди з ним повинен відмовитися від виконання такого замовлення. Прийняття Партнером замовлення до виконання означає згоду з позначеним розміром винагороди.
6.4. Виплата винагороди здійснюється за передплатною системою шляхом внесення Партнером грошових коштів на особовий рахунок у розмірі, який визначається Партнером самостійно.
6.5. Оплата послуг здійснюється шляхом списання грошових коштів у розмірі, що дорівнює розміру винагороди, з особового рахунку Партнера в момент прийняття замовлення до виконання.
6.6. Поповнення особового рахунку здійснюється шляхом внесення авансових платежів за допомогою банківських карток, через термінали самообслуговування, шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок або внесення у касу Сервісу.
6.7. Сервіс є агентом Партнера з прийому платежів від Замовника через інтернет-еквайринг та інші способи електронної оплати. Сервіс не є вигодонабувачем і не отримує прибутку від платежів Замовника, здійснених Партнеру. Сума платежу за поїздку списується з банківської картки Замовника і за вирахуванням комісії зараховується на особовий рахунок Партнера, відкритий у Сервісі. Сервіс бере на себе зобов'язання агента Партнера тільки в частині забезпечення прийому грошових коштів Замовника. Сума комісії за поповнення Особового рахунку Партнера повідомляється в момент оплати і залежить від тарифів платіжного сервісу або обслуговуючого банку, що використовується Замовником платіжного сервісу або обслуговуючого банку.
6.8. У разі прийняття Замовлення від Замовника за телефоном, Сервіс є бенефіціаром коштів, отриманих від Замовника для реєстрації Замовлення у програмно-інформаційному комплексі. Ці кошти є виручкою Сервісу в повному обсязі. Замовник оплачує Реєстрацію Замовлення Партнеру будь-яким доступним способом розрахунків між Замовником та Партнером. Сервіс списує ці кошти з Особового рахунку Партнера у повному обсязі.
6.9. Сервіс є замовником послуг з просування свого продукту, а Партнер є підрядником, що просуває продукт клієнта. У межах цих відносин Партнер зобов'язаний здійснювати безкоштовне перевезення або перевезення за зниженою ціною за рахунок Сервісу. Кошти на поїздку зараховуються на Особовий рахунок Партнера, відкритий у Сервісі.
6.10. Сервіс є постачальником інформаційних послуг з надання Партнеру права використання Бази даних. Грошові кошти за використання Бази даних списуються з Особового рахунку Партнера, відкритого в сервісі.
6.11. Позитивне сальдо Особового рахунку Партнера вважається кредиторською заборгованістю Сервісу перед Партнером.
6.12. Негативне сальдо особового рахунку Партнера вважається заборгованістю Партнера Сервісу за надані ним послуги.
6.13. Партнер має право вимагати виплати заборгованості у Сервісу, відправивши електронний запит; банківські реквізити банківської картки вказано у додатку TaxSee Driver.
7. Відповідальність сторін
7.1. Відповідальність Сервісу:
7.1.1. Сервіс несе відповідальність за виконання своїх зобов'язань відповідно до законодавства України;
7.1.2. Сервіс не несе відповідальність за повне або часткове переривання доступу Партнера до бази даних, пов'язане із заміною обладнання, програмного забезпечення або проведення інших регламентних робіт, викликаних необхідністю підтримки працездатності та розвитку технічних засобів Сервісу;
7.1.3. Сервіс не несе відповідальність за перерви у наданні доступу Партнера до бази даних у разі збоїв програмного забезпечення або обладнання, що не належить Сервісу;
7.1.4. Сервіс не несе відповідальність за збитки, упущену вигоду, понесені Партнером в результаті використання бази даних;
7.1.5. Сервіс не несе відповідальність за шкоду, заподіяну Партнером третім особам, у зв'язку з використанням Партнером бази даних.
7.2. Відповідальність Партнера:
7.2.1. Партнер несе відповідальність за виконання своїх зобов'язань відповідно до законодавства України;
7.2.2. Партнер самостійно несе відповідальність перед особою, яка зробила замовлення, за належне виконання цього замовлення, а також за будь-які збитки, завдані ним, у тому числі за втрату або псування Вантажу, прийнятого до доставки;
7.2.3. Партнер несе відповідальність за шкоду, заподіяну третім особам, як у зв'язку з виконанням замовлення, так і за дії, не пов'язані з виконанням замовлення. При цьому Сервіс може виступати в якості посередника між Партнером і Замовником з метою якнайшвидшого врегулювання суперечок.
8. Особливі умови і обмеження відповідальності
8.1. Приймаючи умови цього положення, Партнер усвідомлює, що інформація, доступ до якої він отримав у межах виконання цього порядку, використовується ним самостійно, в своїх інтересах і під свою відповідальність. Партнера повідомлено про те, що у разі використання ним інформації в підприємницьких цілях він повинен самостійно зареєструватися як фізична особа - підприємець або здійснювати діяльність у формі юридичної особи, а також забезпечити дотримання вимог чинного законодавства України, що регулює діяльність у сфері перевезень пасажирів та багажу, перевезення вантажів, проведення навантажувально-розвантажувальних робіт, включаючи, але не обмежуючись: вимогами Закону України від 05.04.2001 р. № 2344-ІІІ «Про автомобільний транспорт», Порядку організації перевезень пасажирів та багажу автомобільним транспортом, затвердженого наказом Міністерства інфраструктури України від 15.07.2013 № 480, Правил надання послуг пасажирського автомобільного транспорту, затверджених постановою КМУ від 18.02.1997 р. № 176, у редакції постанови КМУ від 26.09.2007 №1184, Правил та норм техніки безпеки та охорони праці та положення інших нормативних правових актів.
8.2. Сервіс не бере на себе будь-які зобов'язання з компенсації шкоди, у тому числі упущеної вигоди, завданої Партнером третім особам.
8.3. Сервіс не несе відповідальність перед Партнером за будь-які дії третіх осіб, в результаті яких Партнеру було завдано якоїсь шкоди, у тому числі у вигляді упущеної вигоди.
8.4. Партнер самостійно несе відповідальність за сплату податків, зборів та інших обов'язкових платежів, передбачених чинним законодавством України.
9. Обставини непереборної сили
9.1. Підставою, що звільняє Сторони від відповідальності, є дія непереборної сили. Під непереборною силою в сенсі цього пункту розуміються обставини, зазначені в статті 617 Цивільного кодексу України.
9.2. Сторона, що зазнала дії непереборної сили, зобов'язана негайно письмово повідомити іншу Сторону про виникнення, вид, можливу ​​тривалість дії непереборної сили і про те, виконанню яких саме обов'язків вона перешкоджає.
9.3. Сторона, що зазнала дії непереборної сили і не повідомила про це, не може у подальшому посилатися на дію непереборної сили як на підставу, що звільняє її від відповідальності.
10. Інтелектуальна власність
10.1. Партнер отримує обмежене право на використання комерційного позначення сервісу «Максім», а також товарного знака Maxim® з метою поширення реклами способів замовлення.
10.2. Партнер має право самостійно виконувати дії, спрямовані на просування (рекламу) телефонного номеру, інших способів здійснення замовлення, у тому числі шляхом розміщення реклами на транспортних засобах Партнера. При цьому Партнер самостійно несе відповідальність за відповідність реклами (у тому числі її змісту та розміщення) вимогам і нормам чинного законодавства.