АртқаҚұпиялық саясаты
АртқаҚұпиялық саясаты

Taxsee Driver мобильдік бағдарламашығын пайдаланған кездегі құпиялылық саясаты


Бұл саясат интернетте автоматтандыру құралдарын қолданатын Taxsee Driver мобильдік бағдарламашығы пайдаланушыларының дербес және басқа құпия деректерін жинауды және өңдеуді реттейді. Бұл саясат https://taximaxim.kz/driver немесе https://taximaxim.com/driver мекенжайларында Интернеттегі веб-сайтқа орналастырылған қосалқы лицензиялық келісімнің ажырамас бөлігі болып табылады және онымен бір уақытта әрекет етеді.


Жалпы ережелер

      1. Осы саясаттың шеңберінде мынадай терминдер қолданылады:

        1.1. Дербес деректер — нақты немесе анықталған тұлғаға тікелей немесе жанама қатысты электронды, қағаз және (немесе) басқа материалды тасымалдағышта бекітілген ақпарат.

        1.2. Taxsee Driver мобильдік бағдарламашығы (Мобильдік бағдарламашық) — iOS, Android, Windows Phone мобильді операциялық жүйелермен жұмыс істейтін қолданушы құрылғыда орнатылған Taxsee Driver және пайдаланушының дерекқорға кіруін автоматтандыруға мүмкіндік береді.

 1.3. Құқық Иеленушінің Сайты (Сайт) — электрондық компьютерлерге арналған бағдарламалар жиынтығы және Интернеттегі сайттарды анықтауға мүмкіндік беретін домендік атаулар және (немесе) желілік мекенжайлар арқылы Интернетте қамтамасыз етілген ақпарат жүйесінде қамтылған басқа ақпарат. Интернетте авторлық құқық иесінің веб-сайтының мекенжайы: https://taximaxim.kz/driver немесе https://taximaxim.com/driver

       1.4. Құқық иеленуші — сайтты пайдалану құқығына, мобильді қосымшаны пайдалануға және таратуға ие және дербес деректерді өздігімен жинайтын, өңдейтін және қорғайтын, сондай ақ дербес деректері бар қорды иелену, пайдалану және меңгеруді Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес жүзеге асыратын тұлға.

        1.5. Пайдаланушы — мобильдік бағдарламашықты қарапайым (айрықша емес) лицензия бойынша пайдаланатын және Шектенушіні дербес деректерімен қамтамасыз ететін тұлға.

         1.6. Тапсырыс беруші — жүк жеңіл такси арқылы тасымалдау, жүктерді (жүктерді) жеткізуді, жүкті тиеу-түсіру жұмыстарын жүргізуге (бұдан әрі - көлік қызметтері) арналған қызметтерді орындаушы.

       1.7. Дербес деректерді өңдеу — дербес деректерді жинауға, сақтауға, өзгертуге, толықтыруға, пайдалануға, таратуға, иесіздендіруге, бұғаттауға және жоюға бағытталған іс-әрекеттер.

          1.8. Дербес деректерді автоматтандырып өңдеу — дербес деректерді есептегіш техника құралдарының көмегімен өңдеу ісі.

          1.9. Дербес деректерді ұсыну — орындау нәтижесінде қандай да бір тәсілмен дербес деректерге қолжетімділік берілетін іс-әрекеттер.

      1.10. Дербес деректерді бұғаттау — дербес деректерді жинау, сақтау, өзгерту, толықтыру, пайдалану, тарату, иесіздендіру және жою әрекеттерін уақытша тоқтату бойынша іс-әрекеттер.

          1.11. Дербес деректерді жою — орындау нәтижесінде дербес деректерді қалпына келтіру мүмкін болмайтын іс-әрекеттер.

    1.12. Дербес деректердің ақпараттық жүйесі — деректер базасында қамтылған дербес деректер жиынтығы және ақпараттық технологияларды және техникалық құралдарды өңдеуді қамтамасыз етеді.

         1.13. cookie файлдар — сайт арқылы жіберілген және компьютерде, ұялы телефонда немесе Пайдаланушы сайтында Пайдаланушының әрекеттері туралы деректерді сақтау үшін пайдаланылатын сайтқа кіретін басқа құрылғыда сақталған деректердің бір бөлігі.

         1.14. Құрылғының идентификаторы — құрылғының немесе мобильді қосымша арқылы есептелетін мобильді қосымша қолданылатын құрылғыны анықтауға мүмкіндік беретін бірегей деректер.

2. Пайдаланушының құрылғыға мобильдік бағдарламашықты орнатуына немесе кез келген басқа тәсілмен мобильдік бағдарламашықты пайдалануына, сондай-ақ сайтты пайдалануына, Пайдаланушының осы Келісімнің шарттарына келісімі, соның ішінде, қолданыстағы заңнаманың ережелері осындай келісім талап етілетін жағдайларда, Кастинаның дербес деректерін өңдеуге Пайдаланушының келісімін білдіреді.


Дербес деректер

3. Дербес деректерді өңдеу барысында Пайдаланушы мыналарға құқылы болады:

3.1 Өзінің дербес деректерін өңдеуге қатысты ақпараттарды алып отыруға, соның ішінде мыналарды қамтитын:

3.1.1. Дербес деректерді жинау және өңдеу фактісін растау және дербес деректер тізімі;

3.1.2. Дербес деректерді өңдеудің құқықтық негіздері мен мақсаттары;

3.1.3. Дербес деректерді өңдеудің мақсаттары мен қолданатын тәсілдері;

3.1.4. Дербес деректерді өңдеуді жүзеге асыратын тұлғаның аты-жөні және орналасқан жері туралы мәліметтер, дербес мәліметтерге қол жеткізе алатын немесе авторлық құқық иеленушімен жасалған шарт негізінде немесе қолданыстағы заңнама негізінде дербес мәліметтерді ашатын тұлғалар туралы (Құқықиеленушінің қызметкерлерін қоспағанда);

3.1.5. Деректерді берудің басқа тəртібі қолданыстағы заңнамада қарастырылмаған болса, тиісті дербес деректер субъектісіне қатысты алынған дербес деректер;

3.1.6.Дербес деректерді өңдеудің мерзімдері, соның ішінде оларды сақтау мерзімдері;

3.1.7. Пайдаланушы қолданыстағы заңнамамен көзделген құқықтарды жүзеге асыру тәртібі;

3.1.8. ұсынылған трансшекаралық немесе деректерді беру іске асыру туралы ақпарат;

3.1.9. Атауы немесе тегі, франшиза атынан дербес деректерді өңдеуді жүзеге асыратын тұлғаның аты және мекен-жайы, өңдеу зарядталған немесе тұлғаға тарифтеледі болса;

3.1.10. Қолданыстағы заңмен көзделген басқа ақпарат.

3.2. Құқық иеленушісінен егер дербес деректер толық емес, ескірген, дәл емес, заңсыз алынған немесе айтылған өңдеу мақсаты үшін қажет емес жағдайда оның дербес деректерін өзгертуді және толықтыруды талап етуге, сондай ақ өз құқықтарын қорғау бойынша заңмен қарастырылған шараларды қабылдауға.

3.3. Пайдаланушы ұстаушы қолданыстағы заңнаманы бұза отырып немесе басқаша оның құқықтары мен бостандықтарын бұзғаны дербес деректерді өңдеуді жүзеге асырады, деп санайды, егер дербес деректерді субъектілерінің құқықтарын қорғау немесе соттарда уәкілетті органға құқық иеленушінің құқығын әрекеттерiн немесе әрекетсiздiгiн шағымдануға.

3.4. Сотта олардың заңды құқықтары мен мүдделерін, зиян үшін, оның ішінде, және (немесе) моральдық зиян үшін өтемақы қорғау үшін.

4. Дербес деректерді өңдеу кезінде Авторлық құқық иесі:

4.1. Пайдаланушыға оның сұрауы бойынша келесі ақпаратты беріңіз:

4.1.1. Дербес деректерді өңдеу фактісін растау;

4.1.2. Дербес деректерді өңдеудің құқықтық негіздері мен мақсаттары;

4.1.3. Дербес деректерді өңдеудің мақсаттары мен қолданылатын әдістері;

4.1.4. Оның атауы және орналасқан жері, дербес деректерге қол жеткізе алатын немесе келісімшарт негізінде немесе қолданыстағы заңнаманың негізінде дербес деректерді ашатын тұлғалар туралы ақпарат (қызметкерлерді қоспағанда);

4.1.5. Мұндай деректер ұсыну үшін түрлі тәртібі қолданыстағы заңнамасымен көзделмесе, егер пайдаланушы процестері дербес деректерді, олардың алған көзі;

4.1.6. Дербес деректерді өңдеу мерзімдері, оның ішінде оларды сақтау мерзімдері;

4.1.7. Пайдаланушы қолданыстағы заңнамамен көзделген құқықтарды жүзеге асыру тәртібі;

4.1.8. ұсынылған трансшекаралық немесе деректерді беру іске асыру туралы ақпарат;

4.1.9. Атауы немесе тегі, франшиза атынан дербес деректерді өңдеуді жүзеге асыратын тұлғаның аты және мекен-жайы, өңдеу зарядталған немесе тұлғаға тарифтеледі болса;

4.1.10. Қолданыстағы заңмен көзделген басқа ақпарат.

4.2. Пайдаланушының дербес деректеріне рұқсатсыз кірудің алдын алу үшін шаралар қабылдануын қамтамасыз етіңіз.

4.3. Жариялау немесе басқаша шектеусіз дербес деректерді өңдеу қатысты саясатын анықтайды құжатқа қол, сондай-ақ, дербес деректерді қорғау үшін тұрақты талаптар туралы ақпаратты қамтамасыз етеді.

5. Пайдаланушының дербес деректерін жинау және өңдеу мақсаты Пайдаланушы мен Күш залы арасындағы келісімшарттың (сублицензиялық шарттың) жасалуы болып табылады. Дербес деректерді жинау және өңдеу кезінде, осы займшы сублицензиялық келісімді орындау мақсатынан басқа ешқандай басқа мақсаттарды көздемейді.

6. Пайдаланушының дербес деректері электрондық тасымалдағышта сақталады және дербес деректерді өңдеудің автоматтандырылған жүйелері арқылы өңделеді.

7. Пайдаланушының келесі дербес деректерін жинайды және өңдейді:

7.1. Тегі Аты Әкесінің аты;

7.2. Туған күні;

7.3. Абоненттің телефон нөмірі;

7.4. Фотосурет кескіні;

7.5. Көлікті жүргізу құқығын растайтын құжаттың сериясы, нөмірі және берілген күні;

7.6. Көлік құралының мемлекеттік тіркеу белгісі.

7.7. Пайдаланушының дербес деректерін ұялы бағдарламашыққа тіркеген сәттен бастап 24 сағат ішінде жоғалтқаны келетін тұлға бұзады. дербес деректер сақталмайды және пайдаланылатын болады емес, оларды қамтамасыз ету, пайдаланушыларды тіркеу кейін, құқық сақтау, өңдеу, және дербес деректерді өңдеу операторы, пайдаланушының дербес деректерін емес қолдана бермейді емес.

8. Пайдаланушының дербес деректерін жою оларды кейіннен қалпына келтіру мүмкіндігімен жүзеге асырылады.

9. Құқық иесі Пайдаланушы туралы келесі деректерді пайдаланады және сақтайды, олар дербес деректер болып табылмайды және Пайдаланушыны анықтауға мүмкіндік бермейді:

9.1. Көліктің құрамы, моделі және түсі;

9.2. Көлік құралының мемлекеттік тіркеу нөмірінің сандық бөлігі;

9.3. Аты-жөні.

10. Пайдаланушының дербес деректеріне қол жеткізуді тек авторлық құқық иегерінің қызметкерлері ғана қол жетімді. құқық иеленуші пайдаланушының дербес деректерін таратуға емес, және қолданыстағы заңнамаға сәйкес уәкілетті мемлекеттік органдардың өтініші бойынша дербес деректерін жағдайларды қоспағанда, Пайдаланушы алдын ала келісімінсіз, үшінші тұлғаларға оларға қол қамтамасыз етпейді.

11. Құқық иесі Пайдаланушының дербес деректеріне рұқсатсыз кіруді болдырмау үшін келесі шараларды қолданады:

11.1. Дербес деректерді өңдеуді ұйымдастыруға жауапты қызметкерлерді тағайындайды;

11.2. Пайдаланушының дербес деректерінің қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін ұйымдастырушылық және техникалық шаралар қолданылады, атап айтқанда:

11.2.1. Дербес деректердің ақпараттық жүйелерінде өңдеу кезінде дербес деректерге қауіпсіздік қатерлерін анықтайды;

11.2.2. Бақылаусыз ену мүмкіндігін болдырмайды немесе осы үй-жайларға қол құқығыңыз жоқ тұлғалардың осы үй-жайларда болу ақпараттық жүйені орналастырылған ғарыш қауіпсіздік режимін, қамтамасыз ұйымдастырады;

11.2.3. Дербес деректер тасымалдаушыларының қауіпсіздігін қамтамасыз етеді;

11.2.4. Өздерінің қызметтік (еңбек) міндеттерін орындау үшін қажетті дербес мәліметтерге қол жеткізетін тұлғалардың тізімін бекітеді;

11.2.5. Дербес деректерге рұқсатсыз қол жеткізуді болдырмау үшін қажетті ақпараттық қауіпсіздік құралдарын пайдалану;

11.2.6. Дербес деректердің қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін қабылданатын шаралардың тиімділігін бағалайды;

11.2.7. Дербес деректерге рұқсатсыз қол жеткізу және шара қолдану фактілерін анықтауды қамтамасыз етеді;

11.2.8. Дербес деректерді қалпына келтіреді, оларға рұқсатсыз кіруге байланысты өзгертіледі немесе жойылады (мұндай қалпына келтірудің техникалық мүмкіндігі болса);

11.2.9. Дербес ақпараттық жүйеде өңделген дербес деректерге қол жеткізу ережелерін белгілейді;

11.2.10. Ол дербес деректердің қауіпсіздігін қамтамасыз ету және дербес деректердің ақпараттық жүйелерінің қауіпсіздігін қамтамасыз ету бойынша қабылданған шараларды бақылайды.

12. Пайдаланушы құқық иеленушісінен егер дербес деректер толық емес, ескірген, дәл емес, заңсыз алынған немесе айтылған өңдеу мақсаты үшін қажет емес жағдайда оның дербес деректерін өзгертуді және толықтыруды талап етуге, сондай-ақ тиісті сұрау Құқық иеленуші және (немесе) жіберу арқылы жазбаша талаптар қайтару түбіртек немесе дербес деректер бар пошта тіркелген Құқық иеленуші орналасқан жері бойынша жіберіп дербес деректерді өңдеуге келісімін кері қайтарып алуға. Тиісті бөлімінде көрсетілген жері мекенжай франшиза. Сұрау салу / сұраныс пайдаланушы сәйкестігін негізгі құжат санын, немесе оның өкілі, құжаттың мәселе, және берген орган күні, Пайдаланушы тұрғылықты орын, құқықтары ұстаушыға (пайдаланушының ID-саны) қатысты Пайдаланушының қатысуын растайтын ақпаратты қамтуы тиіс деді, немесе әйтпесе дербес деректерді өңдеу, түсіндіру үшін сұранысты, қайтарып алу акк пайдаланушы немесе хабарламаны дербес деректерді блоктау немесе жойып растайтын ақпарат дербес деректерді өңдеу жөніндегі Азия, Пайдаланушы немесе оның өкiлiнiң қолы. Құқық иесінің оны алған күннен бастап бір жұмыс күні ішінде, Пайдаланушы сұрау салу / талаптарын мәнi бойынша дәлелдi жауап беруге мiндеттi.


Геолокациялық деректер

13. Пайдаланушының орналасқан жері туралы ақпаратты (геолокациялық деректер) мобильдіқ бағдарламашық арқылы алады. Геолокациялық деректер авторлық құқық иесіне тек мобильдік бағдарламашықты пайдалану кезінде беріледі. Пайдаланушы өз қалауы бойынша геолокациялық деректерді оның мобильді құрылғысының тиісті параметрлерін өзгерту арқылы тыйым сала алады, бірақ бұл мобильді бағдарламашықты.

14. Клиентті тасымалдау қызметтерімен қамтамасыз ету үшін Күдікті Клиентке Пайдаланушының орналасқан жері туралы ақпарат бере алады.


Төлемдік деректер

15. Банктік карточкаларды пайдалана отырып, қолма-қол ақшасыз төлем жасау арқылы лицензиялық төлемді төлеу үшін Пайдаланушы банк картасын өзінің дербес куәлік нөміріне байланыстыра алады. Банктік карточканы байланыстыру ұялы бағдарламашыққа келесі деректерді көрсете отырып, Пайдаланушы дербес жүзеге асырады:

15.1. Банктің карточка нөмірі;

15.2. Банктік карточканың әрекет ету мерзімі;

15.3. Банктік карточка ұстаушысының аты-жөні;

15.4. Банктік картаның қауіпсіздік коды.

16. Банктік карточкаларды пайдалана отырып қолма-қол ақшасыз төлем халықаралық төлем жүйелерінің ережелеріне сәйкес төлемнің құпиялылығы мен қауіпсіздігі қағидаттарына сәйкес жүзеге асырылады. Пайдаланушы ұсынған деректердің қауіпсіздігі процедуралардың Төлем картасының салалық деректер қауіпсіздігі стандарты талаптарына сәйкес келуімен қамтамасыз етіледі және олардың ешқайсысы, соның ішінде Құқық иесі, оларды ала алады. Банктік карточка бойынша деректерді енгізу, сатып алушы банктің қауіпсіз төлемдер бетінде жүзеге асырылады, ол қызметтер үшін қолма-қол ақшасыз төлемді қамтамасыз етеді.

17. Дербес шот бойынша ұсталатын қаражатты алу үшін Пайдаланушы Кредиторға кредиттік ұйыммен ашылған шот туралы мәліметтерді және қаражатты аудару үшін қажетті басқа мәліметтерді, соның ішінде Пайдаланушының дербес деректерін, атап айтқанда:

17.1. Кредиттік мекеменің банк сәйкестендіру коды;

17.2. Несие мекемесіндегі бенефициардың шот нөмірі;

17.3. Алушының аты-жөні және тегі;

17.4. Дебеттік немесе несиелік (банктік) карта нөмірі.

18. Пайдаланушының дербес шотынан ақша қаражатын алуды жүзеге асыру мақсатында ұсынған деректері Кастодианға Пайдаланушының банктік шотына ақша қаражаттарын несиелендіру бойынша операциялардан басқа қандай да бір операцияларды жүргізуге мүмкіндік бермейді.


Сookie файлдар

19. Авторлық құқық иеленушісі cookie файлдарының келесі түрлерін пайдалана алады:

19.1. Қажетті қажетті cookieлер. Бұл cookieлерге сайтты шарлау және сұралған қызметтерді пайдалану қажет. Осы түрдегі cookie файлдары Пайдаланушыны тіркеу және жүйеге кіру кезінде пайдаланылады. Онсыз олар Пайдаланушы сұраған қызметтер қол жетімді емес. Бұл cookie негізгі болып табылады және тұрақты немесе уақытша болуы мүмкін. Бұл cookie файлын пайдаланбай, сайт дұрыс жұмыс істемейді.

19.2. Операциялық cookie. Бұл cookie сайтты пайдалану туралы статистиканы жинайды. Бұл файлдар Пайдаланушының дербес ақпаратын алмайды. Осы cookie файлдары бойынша жиналған барлық ақпарат статистикалық сипатта және жасырын болып табылады. Осы cookieлерді пайдаланудың мақсаттары:

19.2.1. Сайтты пайдалану статистикасын алу;

19.2.2. Жарнамалық кампаниялардың тиімділігін бағалау.

Бұл cookie тұрақты және уақытша болып табылады және бастапқы және үшінші тарап cookie де сілтеме жасай алады.

19.3. Функционалдық cookie. cookie бұл түрі (мысалы, пайдаланушы аты, тілі немесе орналасқан жері ретінде) пайдаланушы жеткізілетін ақпаратты сақтау үшін пайдаланылады. Бұл файлдар анонимді ақпаратты пайдаланады және пайдаланушының басқа сайттардағы әрекеттерін бақыламайды. Осы cookie пайдаланудың мақсаттары:

19.3.1. Қызметке бұрын Пайдаланушыға берілгендігі туралы ақпаратты есте сақтау;

19.3.2. пайдаланушының таңдаған преференциялар сақтау арқылы тұтастай сайтпен өзара іс-қимыл сапасын арттыру.

Бұл cookie тұрақты және уақытша болып табылады және бастапқы және үшінші тарап cookieлеріне де сілтеме жасай алады.

19.4. Жарнамалық cookie. cookie бұл түрі жарнама пікір санын шектеу, сондай-ақ жарнамалық науқандар тиімділігін бағалау үшін қолданылады. Жарнамалық cookie файлдары сайтта жарнамалық материалдарды басқару үшін пайдаланылады. Жарнамалық cookie файлдарын үшінші тараптар орналастырады - мысалы, жарнама берушілер мен олардың агенттері. Олар тұрақты немесе уақытша болуы мүмкін. Бұл файлдар үшінші тарап компанияларының сайтында жарнамамен байланысты.

20. Блок немесе cookie файлдарын жою және олардың іс-қимыл Пайдаланушы пайдаланылуы тиіс браузер параметрлері болуы мүмкін шектейді.


Ұялы байланыс операторы туралы деректер

21. Авторлық құқық иесі мобильді қосымша арқылы Пайдаланушыға ұялы байланыс қызметін (ұялы байланыс) беретін оператор туралы ақпаратты алады.

22. Ұялы байланыс операторы туралы жинақталған деректерде Пайдаланушының дербес деректері жоқ.

23. Ұялы байланыс операторы туралы ақпаратты жинау мақсаты - мобильді бағдарламашықтың параметрлерін пайдаланушы орналасқан елдегі деректер және мобильді қолданбалы интерфейстің тілі.


Тапсырыстар тарихы

24. Авторлық құқық иеленушісі Пайдаланушы орындайтын тапсырыстарды, атап айтқанда тапсырысты орындаудың басталу уақытын, автокөлік жеткізу пунктінің мекен-жайын, маршруттың аралық және түпкілікті мекен-жайларын, қолданыстағы тарифті, төлем әдісін және Клиент көрсеткен өзге де деректерді сақтайды.

25. Тапсырыстың тарихы туралы ақпаратты жинау мақсаты - бұрын берілген мәліметтерді пайдалана отырып, тапсырыстың параметрлерін автоматты түрде толтыру арқылы көрсетілетін қызметтердің сапасын жақсарту, бұл ретте тапсырыс жасау уақытын қысқарту.