KembaliDasar privasi

Dasar privasi


Dasar Privasi ini (selepas dirujuk sebagai «Polisi») menggambarkan bagaimana Perkhidmatan e-panggilan «Maxim» (selepas dirujuk sebagai «Maxim» atau «kami») mengumpul, menggunakan, proses dan mendedahkan anda Data Peribadi melalui penggunaan Aplikasi dan Laman Web Maxim, termasuk semua aplikasi dan laman web mudah alih yang dikendalikan oleh Maxim (masing-masing «Aplikasi» dan «Laman Web» (https://taximaxim.comhttps://client-br.taximaxim.comhttps://client.taximaxim.com)), produk, ciri dan perkhidmatan lain di seluruh dunia (secara kolektif «Perkhidmatan»). Polisi ini berlaku untuk Penumpang, Pemandu, Pelanggan, Rakan Kongsi perniagaan dan Rakan Kongsi penghantaran kami (secara kolektif, «anda»).

«Data Peribadi» adalah sebarang maklumat yang boleh digunakan untuk mengenal pasti anda atau di mana anda boleh dikenal pasti. Ini termasuk tetapi tidak terhad kepada nama, kewarganegaraan, jantina, nombor telefon, butiran bank dan kad kredit, kepentingan atau minat peribadi, alamat e-mel, imej, nombor pengenalan yang dikeluarkan oleh kerajaan, foto, data biometrik, bangsa, tarikh lahir, status perkahwinan, agama, maklumat kesihatan, maklumat kenderaan dan maklumat insurans anda.

 

SEKSYEN 1. PENGUMPULAN DATA PERIBADI

Kami berkumpul Data Peribadi tentang anda untuk mematuhi peraturan e-hailing dan undang-undang negara dengan cara berikut. Kami juga mungkin menggabungkan Data Peribadi yang dikumpul dengan Data Peribadi lain dalam simpanan kami.

1. Kami mengumpul Data Peribadi anda apabila anda memberikannya kepada kami secara sukarela. Sebagai contoh, anda memberikan Data Peribadi anda kepada kami apabila anda:

(1) mengisi profil pengguna atau borang pendaftaran;

(2) memberikan maklumat untuk menilai kelayakan anda untuk membekalkan perkhidmatan sebagai Pemandu atau Rakan Kongsi penghantaran;

(3) muat naik, hantar gambar ID/pasport;

(4) berinteraksi dengan halaman-halaman media sosial kami;

(5) mengambil bahagian dalam pertandingan atau acara yang dianjurkan oleh kami;

(6) mengisi maklumat demografi dalam kaji ataun soal selidik. Sesetengah maklumat yang mungkin kami kumpulkan adalah sensitif. Ini termasuk maklumat seperti bangsa, dan kesihatan atau kepercayaan agama anda.

2. Data Peribadi mungkin dikumpul melalui operasi biasa Perkhidmatan kami. Beberapa contoh adalah:

(1) Lokasi anda (untuk mengesan lokasi pengambilan) dan jarak perjalanan;

(2) maklum balas, penarafan dan pujian;

(3) maklumat transaksi (seperti kaedah pembayaran);

(4) maklumat mengenai bagaimana anda berinteraksi dengan Perkhidmatan kami (seperti ciri-ciri yang digunakan dan kandungan yang dilihat);

(5) maklumat peranti (seperti model perkakasan dan nombor siri, alamat IP, nama dan versi fail dan pengenal iklan); dan

(6) data peribadi yang anda masukkan dalam mesej apabila anda menggunakan ciri-ciri komunikasi dalam aplikasi kami.

3. Apabila kami mengumpul Data Peribadi daripada sumber-sumber lain, kami memastikan bahawa data tersebut dipindahkan kepada kami mengikut undang-undang yang terpakai. Sumber-sumber tersebut termasuk:

(1) program-program rujukan;

(2) Rakan kongsi perniagaan kami;

(3) data yang tersedia untuk umum;

(4) sumber-sumber kerajaan data; dan

(5) apabila pengguna kami memberikan maklumat anda sebagai orang hubungan kecemasan.

4. Jika anda seorang Pemandu atau Rakan Kongsi penghantaran, kami mungkin mengumpul:

(1) data peranti (seperti data pecutan, lokasi GPS, nombor IMEI anda dan nama aplikasi-aplikasi yang dimuat turun kepada peranti anda); dan

(2) data pendaftaran kenderaan anda.

5. Sebahagian maklumat yang kami kumpul mungkin bersifat sensitif. Ini termasuklah maklumat seperti bangsa, dan kesihatan atau kepercayaan agama anda. Kami hanya mengumpul maklumat ini apabila diperlukan untuk mematuhi keperluan perundangan atau peraturan.

6. Sekiranya Data Peribadi individu bawah umur (iaitu, individu di bawah umur 18 tahun) dizahirkan kami, anda dengan ini bersetuju dan membenarkan pemprosesan Data Peribadi tersebut sebagai ibu bapa atau penjaga sah individu bawah umur tersebut (atau bersetuju untuk mendapatkan persetujuan daripada ibu bapa atau penjaga sah inidividu bawah umur tersebut) dan seterusnya menerima dan memberi persetujuan untuk terikat dengan Dasar ini dan bertanggungjawab atas tindakan individu tersebut. Sekiranya anda adalah individu bawah umur tetapi ingin memberi data peribadi anda kami, anda bersetuju dan mengesahkan bahawa anda telah mendapatkan persetujuan ibu bapa atau penjaga sah anda untuk terikat kepada Dasar ini terlebih dahulu.

7. Dalam sesetengah keadaan, anda mungkin memberikan Data Peribadi individu-individu lain (seperti pasangan, ahli keluarga atau rakan) kepada kami. Sebagai contoh, anda mungkin memberikan maklumat mereka sebagai orang hubungan kecemasan anda. Sekiranya anda memberi Data Peribadi mereka kepada kami, anda mewakili dan menjamin bahawa anda telah memperolehi persetujuan mereka supaya Data Peribadi mereka dikumpulkan, digunakan, diproses dan dizahirkan seperti yang dinyatakan dalam Dasar ini.

SEKSYEN 2. PENGGUNAAN DATA PERIBADI

Kami mungkin menggunakan, menggabungkan dan memproses Data Peribadi anda untuk tujuan-tujuan berikut («Tujuan»):

1. Data Peribadi anda akan digunakan untuk membekalkan, memperibadikan, mengekalkan dan menambah baik Perkhidmatan kami. Ini termasuklah penggunaan Data Peribadi anda untuk:

(1) memberikan anda Perkhidmatan;

(2) melibatkan diri anda untuk membekalkan Perkhidmatan;

(3) mencipta, mentadbir dan mengemas kini akaun anda;

(4) mengesahkan identity peribadi anda;

(5) mengesahkan perjalanan anda dan memproses bayaran anda;

(6) menawarkan, mendapatkan, membekalkan atau memudahkan solusi insurans atau kewangan;

(7) mengesan progres perjalanan anda;

(8) membolehkan ciri-ciri yang memperibadikan aplikasi anda, seperti senarai tempat kegemaran anda dan destinasi sebelumnya;

(9) melaksanakan operasi dalaman yang diperlukan untuk membekalkan Perkhidmatan kami, termasuk penyelesaian masalah ralat perisian dan masalah operasi, menjalankan analisis data, pengujian dan penyelidikan, memantau dan menganalisis penggunaan dan trend aktiviti; dan

(10) melindungi keselamatan atau integriti Perkhidmatan dan sebarang kemudahan atau peralatan yang digunakan untuk membekalkan Perkhidmatan.

2. Kami menggunakan Data Peribadi anda untuk memastikan keselamatan Perkhidmatan kami dan

semua pengguna. Ini termasuk:

(1) pemeriksaan Pemandu dan Rakan Kongsi penghantaran sebelum membolehkan penggunaan perkhidmatan kami;

(2) mengesahkan identiti anda apabila anda log masuk ke Maxim;

(3) menggunakan peranti, lokasi, profil, penggunaan dan Data Peribadi lain untuk mencegah, mengesan dan memerangi penipuan atau aktiviti yang tidak selamat;

(4) berkongsi lokasi dan butiran pemandu dan penumpang apabila butang kecemasan diaktifkan;

(5) memantau pematuhan dengan peraturan kerja, polisi dan perjanjian lessen; dan

(6) mengesan, mencegah dan mendakwa jenayah.

3. Kami menggunakan Data Peribadi untuk menyelesaikan isu-isu sokongan pengguna. Sebagai contoh, kami mungkin:

(1) menyiasat dan menangani kebimbangan anda;

(2) memantau dan menambah baik respons sokongan pengguna kami;

(3) menjawab soalan, komen dan maklum balas; dan

(4) memaklumkan anda mengenai langkah-langkah yang diambil untuk menyelesaikan isu-isu

sokongan pengguna.

4. Kami juga mungkin menggunakan Data Peribadi yang kami kumpulkan untuk ujian, penyelidikan, analisis dan pembangunan produk. Ini membolehkan kami memahami dan menganalisis keperluan dan keutamaan anda, melindungi data peribadi anda, memperbaiki dan menambah baik keselamatan perkhidmatan kami, membangunkan ciri-ciri baharu, produk dan perkhidmatan, dan memudahkan solusi insurans dan kewangan.

5. Kami mungkin menggunakan Data Peribadi yang kami kumpulkan untuk menyiasat dan menyelesaikan tuntutan atau pertikaian, atau sebagaimana yang dibenarkan atau dikehendaki oleh undang-undang yang terpakai.

6. Kami juga mungkin menggunakan Data Peribadi anda apabila kami dikehendaki, dinasihatkan, disyorkan, dijangka atau diminta berbuat demikian oleh penasihat undang-undang kami atau mana-mana pihak berkuasa perundangan, pihak berkuasa, kerajaan atau pihak berkuasa tempatan atau asing. Sebagai contoh, kami boleh menggunakan Data Peribadi anda untuk:

(1) mematuhi perintah mahkamah atau keperluan undang-undang, kerajaan atau peraturan lain;

(2) menguatkuasakan peraturan kerja kami atau perjanjian lain; dan

(3) melindungi hak atau harta kami sekiranya berlaku tuntutan atau pertikaian.

7. Kami juga mungkin menggunakan Data Peribadi anda berkaitan dengan penggabungan, pengambilalihan, usaha sama, penjualan aset syarikat, penyatuan, penstrukturan semula, pembiayaan, transaksi aset perniagaan, atau pengambilalihan semua atau sebahagian daripada perniagaan kami oleh syarikat lain.

8. Kami mungkin menggunakan Data Peribadi anda untuk memasarkan produk, perkhidmatan, acara atau promosi para penaja dan pengiklan rakan kongsi Maxim dan Rakan Kongsi perniagaan. Sebagai contoh, kami mungkin:

(1) menghantar makluman, surat berita, berita terkini, risalah, bahan promosi, keistimewaan, salam perayaan; dan

(2) memaklumkan, menjemput dan menguruskan penyertaan anda dalam acara atau aktiviti kami.

9. Kami mungkin menyampaikan pemasaran sedemikian kepada anda melalui pos, panggilan telefon, perkhidmatan mesej ringkas, interaksi dalam App, perkhidmatan pesanan dalam talian, serta pemberitahuan push, melalui penyampaian tangan dan melalui e-mel. Jika anda ingin menghentikan langganan pemprosesan Data Peribadi anda untuk pemasaran dan promosi, anda boleh klik pada pautan Unsubscribe dalam e-mel atau mesej yang berkaitan. Sebagai alternatif, anda juga boleh mengemas kini pilihan anda dalam tetapan Aplikasi kami. Penyediaan Data Peribadi anda kepada kami adalah secara sukarela. Walau bagaimanapun, jika anda tidak memberikan Data Peribadi anda atau jika Data Peribadi yang diberikan kepada kami apabila diminta tidak lengkap, ini mungkin menjejaskan keupayaan kami untuk memenuhi tujuan yang dinyatakan di atas dan kemampuan anda untuk menikmati pelbagai manfaat yang kami berikan di bawah Perkhidmatan yang disediakan.

SEKSYEN 3. PENZAHIRAN DATA PERIBADI

Kami perlu berkongsi Data Peribadi dengan pelbagai pihak untuk Tujuan. Pihak-pihak ini termasuk:

1. Pengguna lain Maxim. Sebagai contoh, jika anda seorang penumpang, kami mungkin berkongsi lokasi pick-up dan drop-off anda dengan pemandu. Jika anda seorang pemandu, kami boleh berkongsi Data Peribadi anda dengan penumpang anda termasuk nama dan imej anda; jenis, model, plat nombor dan lokasi kenderaan anda serta penarafan purata.

2. Pihak-pihak ketiga berhubung dengan perjalanan. Sebagai contoh, kami mungkin berkongsi lokasi dan nama pemandu dengan pihak-pihak ketiga apabila penumpang menggunakan butang kecemasan.

3. Dengan anak-anak syarikat dan syarikat bersekutu. Kami berkongsi Data Peribadi dengan subsidiari kami, syarikat bersekutu, dan entiti kawalan bersama.

4. Rakan Kongsi perniagaan Maxim. Kami mungkin membekalkan Data Peribadi kepada Rakan Kongsi perniagaan kami. Ini termasuk:

(1) pemproses dan fasilitator pembayaran;

(2) pembekal perkhidmatan pemeriksaan latar belakang dan anti-pengubahan wang haram;

(3) pembekal simpanan dalam awan;

(4) Rakan Kongsi pemasaran dan pembekal platform pemasaran;

(5) pembekal analisis data;

(6) Rakan Kongsi penyelidikan, termasuk yang menjalankan tinjauan atau projek penyelidikan dengan kerjasama Maxim atau atas pihak Maxim;

(7) Rakan Kongsi insurans dan kewangan;

(8) Rakan Kongsi yang berintegrasi dengan aplikasi kami atau aplikasi kami berintegrasi dengan; dan

(9) Rakan Kongsi yang Maxim bekerjasama untuk menyampaikan promosi, pertandingan atau perkhidmatan khusus lain.

5. Penasihat undang-undang dan pihak berkuasa kerajaan. Kami mungkin berkongsi Data Peribadi anda dengan penasihat undang-undang kami, pegawai penguatkuasa undang-undang, pihak berkuasa kerajaan dan pihak ketiga yang berkenaan.

SEKSYEN 4. PENGEKALAN DATA PERIBADI

Kami mengekalkan Data Peribadi anda selagi anda mengekalkan akaun Maxim anda. Apabila Data Peribadi anda tidak lagi diperlukan untuk Perkhidmatan atau Tujuan, atau kami tidak lagi mempunyai keperluan di bawah undang-undang atau keperluan perniagaan untuk mengekalkan Data Peribadi anda, kami mengambil langkah-langkah untuk memusnahkan atau menghapuskan secara kekal penggunaan Data Peribadi tersebut untuk sebarang tujuan selain daripada bagi tujuan pematuhan dengan undang-undang, dasar privasi ini, atau untuk tujuan keselamatan, pencegahan dan pengesanan penipuan.

SEKSYEN 5. PEMINDAHAN ANTARABANGSA DATA PERIBADI

Data Peribadi anda mungkin dipindahkan dari negara, negeri dan bandar yang anda berada semasa menggunakan Perkhidmatan kami («Negara Asal») ke negara, negeri dan bandar lain («Negara Lain»). Anda memahami dan bersetuju kepada pemindahan Data Peribadi anda dari Negara Asal anda ke Negara Lain.

SEKSYEN 6. KUKI

Maxim, dan rakan kongsi pihak ketiga kami, mungkin menggunakan kuki, suar web, tag, skrip, objek kongsi tempatan seperti HTML5 dan Flash (kadangkala dipanggil «kuki flash»), pengenal pengiklanan (termasuk pengecam mudah alih seperti IDFA Apple atau ID Pengiklan Google) dan teknologi yang serupa («Kuki») yang berkaitan dengan penggunaan Laman Web dan Aplikasi oleh anda. Kuki mungkin mempunyai pengecam unik, dan mungkin berada di dalam komputer atau peranti mudah alih anda, dalam e-mel yang kami hantar kepada anda dan di laman web kami. Kuki boleh menghantar Data Peribadi tentang anda dan penggunaan Perkhidmatan kami oleh anda, seperti jenis pelayar anda, pilihan carian, alamat IP, data yang berkaitan dengan iklan yang telah dipaparkan kepada anda atau yang telah anda klik, serta tarikh dan masa penggunaan anda. Kuki mungkin persisten atau disimpan hanya semasa sesi individu.

Maxim mungkin membenarkan pihak ketiga menggunakan Kuki di Laman Web dan Aplikasi untuk mengumpul jenis Data Peribadi yang sama untuk tujuan yang sama seperti Maxim. Pihak ketiga mungkin dapat mengaitkan Data Peribadi yang mereka kumpulkan dengan Data Peribadi lain yang mereka mempunyai mengenai anda dari sumber lain. Kami tidak semestinya mempunyai akses kepada atau mengawal Kuki yang mereka gunakan.

Di samping itu, kami mungkin berkongsi Data Peribadi yang tidak mengenal pasti anda dengan pihak ketiga, seperti data lokasi, pengenal pengiklanan, atau hash kriptografi pengenal akaun umum (seperti alamat e-mel), untuk memudahkan paparan pengiklanan.

Sekiranya anda tidak ingin Data Peribadi anda dikumpulkan melalui Kuki di Laman Web, anda boleh menyahaktifkan kuki dengan menukar tetapan pelayar internet anda untuk mengelak, menyekat atau menyahaktifkan kuki, dengan menghapus sejarah pelayaran anda dan melupuskan cache dari pelayar internet anda. Anda juga mungkin dapat mengehadkan perkongsian sebahagian Data Peribadi oleh kami ini melalui tetapan peranti mudah alih anda atau dengan menghantar maklumat anda di sini.

SEKSYEN 7. PERLINDUNGAN DATA PERIBADI

Kami akan mengambil langkah-langkah sah, organisasi dan teknikal yang munasabah untuk memastikan bahawa data peribadi anda dilindungi. Ini termasuk langkah-langkah untuk mencegah kehilangan data, atau data tersebut daripada digunakan atau diakses dengan cara yang tidak dibenarkan. Kami menghadkan akses kepada data peribadi anda daripada kakitangan kami dengan asas «keperluan untuk mengetahui». Mereka yang memproses data peribadi anda hanya akan melakukannya secara sah dan dikehendaki untuk mengendali maklumat anda secara rahsia.

Walau bagaimanapun, sila faham bahawa penghantaran maklumat melalui internet tidak sepenuhnya selamat. Walaupun kami akan melakukan yang terbaik untuk melindungi data peribadi anda, kami tidak dapat menjamin keselamatan data anda yang ditransmisikan melalui sebarang cara dalam talian, oleh itu, sebarang penghantaran tetap pada risiko anda sendiri.

SEKSYEN 8. PINDAAN DAN KEMAS KINI POLISI

Kami berhak untuk mengubahsuai, mengemaskini atau meminda terma Dasar ini pada bila-bila masa dengan memuat naik Dasar yang telah dikemas kini di Laman Web. Dengan menggunakan Perkhidmatan kami secara berterusan selepas muat naik tersebut, membeli produk dari Maxim atau terus berkomunikasi atau terlibat dengan Maxim berikutan pengubahsuaian, kemas kini atau pindaan kepada Dasar ini, anda menandakan penerimaan anda terhadap pengubahsuaian, kemas kini atau pindaan tersebut.

SEKSYEN 9. MAKLUMAT PERHUBUNGAN

Sekiranya anda mempunyai sebarang pertanyaan atau aduan yang berkaitan dengan Data Peribadi anda, ingin membuat permintaan untuk mengakses atau membetulkan Data Peribadi anda, atau ingin menarik balik persetujuan anda berkenaan dengan Data Peribadi yang diproses oleh kami, sila hubungi:

Maxim Pegawai Perlindungan Data

c/o AIST MALAYSIA SDN. BHD.

No. 22A, First & Second Floor, Jalan Putra Square 6, Kuantan, Pahang, 25200, Malaysiaa

E-mel: taximaximktn@gmail.com, ktn@taximaxim.com

No. Telefon: +6095316820

 

Asal Dasar Privasi ini ditulis dalam bahasa Inggeris. Sekiranya berlaku sebarang konflik antara versi Bahasa Inggeris dan bahasa lain, versi Bahasa Inggeris akan diguna pakai.