АртқаҚұқықтық ақпарат
АртқаҚұқықтық ақпарат

Жария оферта


1. Жалпы ережелер 
1.1. Кез келген жеке тұлғаға (бұдан әрі — Тапсырыс беруші) жолданған осы құжат «Максим» сервисінің (бұдан әрі — Сервис) ресми ұсынысы болып табылады және Сервис серіктестеріне қол жеткізуді қамтамасыз ету үшін осы Офертаның (қызметтерді алуға тапсырыс берушінің офертасын орналастыру) 1.5-тармақта көрсетілген қызметтерге Тапсырыс берушілердің өтінімдерін қабылдау, өңдеу және дерекқорға енгізу бойынша ақпараттық қызметтерді ұсынудың барлық маңызды шарттарын қамтиды.
1.2. Қазақстан Республикасы Азаматтық Кодексінің 395-бабына (Жалпы бөлім) сәйкес осы құжат жария Оферта болып табылады. Осы Офертаның 1.5.т. көрсетілген қызметтерге Тапсырыс беру, оның акцепті болып табылады, бұл онда баяндалған жағдайларда шарт жасасуға тең деп есептеледі. Оферта https://taximaxim.kz және https://taximaxim.com. ресми интернет-сайттарында орналастырылған.
1.3. Осы ашық ұсыныстың шарттарын қабылдаған кезде, Клиент мекен-жайда орналасқан құпия деректерді өңдеуге қатысты Сервис Саясатымен келіседі https://taximaxim.kz/term/policy-client/ және https://taximaxim.com/term/policy-client/.
1.4. Тапсырыс беруші осы ұсыныстың мәтінін мұқият оқуы керек. Егер Тапсырыс берушінің кез-келген шарттарымен келіспейтін болса, Сервистің Сервистерінен бас тартуға шақырылады.
1.5. Сервис арқылы тапсырыс беруші келесі қызметтерді көрсетуге өтінімді орналастыра алады (Сервис қатысатын әртүрлі қалаларда қызметтер тізбесі әр түрлі болуы мүмкін)
1.5.1. жүктерді тасымалдау;
1.5.2. тапсырыс бойынша жолаушылар мен багажды тасымалдау;
1.5.3. жолаушылар мен багажды жеңіл таксимен тасымалдау;
1.5.4. тиеу-түсіру жұмыстары;
1.5.5. курьерлік жеткізу;
1.5.6. автокөлік қозғалтқышын іске қосу;
1.5.7. эвакуатордың қызметтері;
1.5.8. жеке жүргізушінің қызметтері;
1.5.9. автобустарда тасымалдау;
1.5.10. сүйрету;
1.5.11. жануарларды тасымалдау;
1.5.12. автожылыту;
1.5.13. әуежайлар мен вокзалдарда тақташамен қарсы алу.
1.6. Осы Оферта шарттарын орындау мақсатында пайдаланылатын анықтамалар:
1.6.1. Қызметтер 1.5-тармақта көрсетілген қызметтерге Тапсырыс берушілердің өтінімдерін қабылдауға, өңдеуге және Дерекқорға енгізуге бағытталған ақпараттық қызметтер. және Тапсырыс берушіні Тапсырыстың орындалуы туралы хабардар ету.
Сервис тапсырыс берушіге қандайда бір қызметтерді өздігімен көрсете бермейді.
1.6.2. Тапсырыс - Серіктестер ұсынатын Сервистер үшін жүйелі өңделген тапсырыс.
1.6.3. Сервис серіктесі-Тапсырыс берушіге өз күшімен қызметтерді өздігімен көрсететін тұлға.
1.6.4. Дербес кабинет - көрсетілетін Сервистер көлемі туралы статистикалық ақпаратты және Клиенттің дербес шотының ағымдағы мәртебесін қамтитын Сервистің ресми сайтындағы бет. Дербес кабинетті тіркеу үшін кем дегенде Клиенттің телефон нөмірі туралы мәліметтерді ұсыну қажет.
1.6.5. Дербес шот - Клиенттің аванстық төлемдері және Сервис төлемі ретінде осы төлемдерден ұсталатын (есептен шығарылған) ақша сомасы туралы есеп жазылады. Дербес кабинет бірегей нөмірге ие және Сервис жасайды.
1.6.6. Дербес шоттың қалдықтары - дербес шотқа аударылған және дербес шотынан есептен шығарылған ақша сомасы арасындағы белгілі бір сәтте айырмашылық.
1.6.7. Тапсырыс беруші – Сервистің көмегімен қызметтер бойынша тапсырысты жүзеге асыратын тұлға.
1.6.8. Бағыт - рейстің және тағайындалған пункттің арасындағы көлік құралының бағыты.
1.6.9. Алдын-ала тапсырыс - Тапсырыс беруші көрсеткен уақыт кезінде қызмет көрсету мүмкіндігін болжайтын кемінде 60 минут бұрын қабылданатын қызметке тапсырыс беру.
1.6.10. Ағымдағы Тапсырыс-қызметті мүмкіндігінше тезірек көрсетуді көздейтін Тапсырыс.
1.6.11. Мобилдік бағдарламашық - Клиенттің мобильді құрылғысына орнатылған және Интернетте тапсырыс беру үрдісін автоматтандыруға мүмкіндік беретін бағдарламалық-аппараттық кешенге кіріктірілген электрондық компьютерлерге арналған бағдарлама.
2. Офертаның мәні
2.1. Сервис Тапсырыс берушіге 1.5-тармақта көрсетілген қызметтерге Тапсырыс берушілердің өтінімдерін қабылдауға, өңдеуге және Дерекқорға енгізуге бағытталған ақпараттық қызметтерді тегін көрсетеді. және Тапсырыс берушіні Тапсырыстың орындалуы туралы хабардар ету. Сервис көлік ұйымы болып табылмайды, Тапсырыс берушіге қызметтерді, оның ішінде жолаушылар мен багажды тасымалдау бойынша қызметтерді, жүктерді тасымалдау бойынша қызметтерді немесе серіктес Тапсырыс беруші оператор бола отырып, қандай да бір өзге де көлік қызметтерін дербес көрсетпейді.
3. Сервис көрсету тәртібі
3.1. Тапсырыс берушінің осы офертаның шарттарын акцепті қызметке кез келген қолжетімді тәсілмен тапсырыс беру мақсатында сервиске жүгіну арқылы жүзеге асырылады.
3.2. Тапсырыс беруші Тапсырысты орналастыруда ұсынған ақпараттың мазмұны мен растығына жауап береді.
3.3. Тапсырыс берілген соң Тапсырыс беруші туралы мәлімет Сервис сервисінің мәліметтер базасына тіркеледі. Сервис Тапсырыс берушінің ақпаратын оның келісімінсіз өзгертпейді және редакцияламайды.
3.4. Сервис тапсырысты бағдарламалық-аппараттық кешенде ақысыз орналастырады және тапсырысты таңдап алатын әріптеске ақпараттық қолжетімділікті ұсынады, таңдалған тапсырыс бойынша қызмет көрсету уақытын көрсете отырып, өзінің сервисті таңдау туралы хабарлайды. Бұл ретте Сервис тек бағдарламалық-аппараттық кешенге Тапсырыс енгізуге кепілдік береді. Қызмет көрсетуге серіктес жауапты.
3.5. Сервис серіктес қызметті дұрыс және дұрыс орындау үшін қажетті барлық маңызды ақпаратты көрсете отырып, ұсынылатын қызметтің тәртібі мен сипаттамалары туралы Тапсырыс берушіге хабарлайды.
3.6. Сервис қызмет көрсетуге алдын ала тапсырыстар қабылдай алады. Алдын ала тапсырыс туралы алдын ала хабарланған Сервис уақытында қызмет көрсетуге жауапты серіктес болып табылады. Қызмет көрсетуге кепілдік берілмейді.
3.7. Сервис осы Оферта талаптарымен келіспеушілік білдірген Тапсырыс берушіге Сервис көрсетуден, себебін түсіндірмей-ақ, бас тарту құқығына ие.
3.8. Сервис әрекетіне ішкі бақылау жүргізу және Тапсырыстардың орындалуына бақылау жасау мақсатында Тапсырыс беруші мен Сервис арасындағы телефон бойынша сөйлесулер жазылып алынады.
3.9. Көрсетілетін Сервистердің сапасын жақсарту, сондай-ақ Тапсырыс беруші мен Тасымалдаушының арасындағы жедел өзара байланысты қамтамасыз ету мақсатында, тапсырыс беруші Сервис орналасқан жері бойынша жазбаша түрде немесе кері байланыс электронды сервисін қолдана отырып, арыз жіберу жолымен, Тапсырыс берушінің құқықтарын тасымалдаушы бұзған жағдайлар туралы Сервис хабардар ете алады. Бұл жағдайда Сервис тапсырыс берушіден түскен наразылық туралы Тасымалдаушыны хабардар етеді, Тасымалдаушыға Тапсырыс берушінің контактілік телефонын, сондай-ақ Тапсырыс берушінің жазған наразылығының мәтінін хабарлайды. Сервис қатысуынсыз одан әрі тапсырыс беруші мен Тасымалдаушының арасындағы дауды реттелуі жүзеге асырылады. Осы тармақтың мәтіні Сервис ақылы немесе ақшалай нысандағы залалдың орнын толтыру бойынша міндеттемелерді және/немесе осы Офертада көзделмеген қандайда бір міндеттемелерді өзіне қабылдайтындығын растамайды және соны білдірмейді.
3.10. Сервис Тапсырыс берушінің дербес деректерін жинау және өңдеу кезінде ҚР-ның 2013 жылғы 21 мамырдағы «Дербес деректер және оларды қорғау туралы» № 94-V заңының ережелерін басшылыққа алады, сондай-ақ осы Офертаның 10-тарауында белгіленген дербес деректерді жинау және өңдеу тәртібімен жүргізіледі.
3.11. Тапсырыс беруші Көрсетілетін Сервис сипаттамасына қатысты мәселелер туындаған жағдайда Тапсырысты орналастырудың алдында Сервис маманына кеңес алуға жүгіне алады.
4. Сервистің міндеттері
4.1. Тапсырыс берушінің Тапсырысын ақпараттық-бағдарламалық кешенге ақысыз тегін орналастыру және Тапсырыс берушіні Тапсырыстың орындалуы жайлы хабардар ету.
4.2. Тапсырыс берушіге көлік құралының мұқтаждықпен кідіруі жайлы хабардар ету.
4.3. Тапсырыс берушіге көлік құралын ұсынудың мүмкін болмайтыны туралы хабардар ету.
4.4. Тапсырыс берушінің аванс төлемдерін Дербес шотына уақытында қосып қою.
4.5. Тапсырыс беруші ұсынған ақпаратқа рұқсатсыз кіру әрекеттерін және/немесе оны Тапсырысты орындауға тікелей қатысы жоқ адамдарға беру әрекеттерін дер кезінде анықтау және алдын алу.
5. Тапсырыс берушінің міндеттері
5.1. Қызметтерді орындауды қамтамасыз ету үшін қажетті уақытты ескере отырып, қызметтерге Тапсырыс беру.
5.2. Көлік құралындағы отырғызу орнының санын және жүксалғыш бөлімшесінің көлемін, сондай-ақ көлік құралын балаларға арналған бекіндіргіш құралдармен жабдықтаудың қажеттігін ескеру.
5.3. Тапсырыс берушінің телефон нөмірін, қызмет көрсету уақыты мен мекенжайын, көлік құралының түрін, жол жүру бағытын, тасымалдаудың талап етілетін шарттарын хабарлауға.
5.4. Ұсынылған қызметті мақсаты бойынша пайдалану.
5.5. Тапсырысты орындау уақыты бойы қызметті алу кезінде тазалық пен тәртіпті сақтау.
6. Тасымалдаушы мен Тапсырыс берушінің арасында есептесулердің жүзеге асырылуы
6.1. Сервис Тапсырыс берушіге осы ұсыныспен анықталатын Сервистерді тегін ұсынады.
6.2. Қызмет көрсету үшін есеп айырысу Тапсырыс беруші мен Серіктес арасында тікелей жүзеге асырылады. Сервис Тапсырыс берушіге Қызмет көрсету құны туралы хабарлайды. Көрсетілген құн тапсырысты орындауға қабылдаған әріптес қолданатын тарифтер негізінде есептеледі. Әріптестерді тариф қалыптастыру динамикалық болып табылады, көптеген факторларға (көше-жол желісінің жай-күйі, көліктік жүктеме, тәулік, жыл уақыты, қызметтерге сұраныс динамикасы, климаттық жағдайлар және т.б.) байланысты және әртүрлі уақытта біртектес қызметтер үшін тарифтердегі айырмашылықты келтіруі мүмкін. Тапсырыс берушіні қызметтердің түпкілікті құны туралы хабардар ету куәланбайды және қызмет сервиспен көрсетілетіні ретінде бағалана алмайды.
6.3. Есеп айырысуды жүзеге асыру нысанын Тапсырыс беруші Сервистің қатысуынсыз анықтайды.
6.4. Сервис Тапсырыс берушіге көрсетілген қызметтер үшін есеп айырысу нысаны мен тәртібіне қатысты қандай да бір нұсқаулар бермейді.
6.5. Сервис Тапсырыс берушінің келесі нысандарда қызметтерді төлеу үшін техникалық мүмкіндікті қамтамасыз етеді:
6.5.1. Клиенттің шотына қаражат аудару арқылы өзіне өзі Сервис көрсету терминалында аванстық төлем жасау;
6.5.2. Банктік карталарды қолдана отырып, қолма-қол ақшасыз төлем (егер техникалық мүмкіндіктер болса).
6.6. Тапсырыс беруші және серіктес аванстық төлем немесе қолма-қол ақшасыз төлем банк карточкаларына Сервис көрсету Серіктес агент Тапсырыс берушінің қаражат алу бөлігінде, атынан және Серіктес үшін міндетін атқарушы болып әрекет арасындағы есептеулерде. Сервис Серіктестің агентінің міндеттемелерін тек Клиенттің қаражатын қабылдауды қамтамасыз ету бөлігінде ғана қабылдайды.
6.7. Банктік карталарды пайдалана отырып, банктік аударым арқылы төлеу Visa, MasterCard төлем жүйелерінің несие немесе дебеттік карталары арқылы жүзеге асырылады.
6.8. Серіктестер төлем Сервис мүмкіндіктері қолма-қол ақшасыз төлеу үшін банк карталарын пайдалана отырып, Сіздің дербес тіркелу қажет, сондай-ақ тапсырыс берушінің дербес шотына несие картасының нөмірін міндетті.
6.9. Банктік карталарды пайдалана отырып, банктік аударым төлемі халықаралық төлем жүйелерінің ережелеріне сәйкес төлемнің құпиялылығы мен қауіпсіздігі қағидаттарына сәйкес жүзеге асырылады. Клиент ұсынатын деректердің қауіпсіздігі процедуралардың Төлем картасының салалық деректер қауіпсіздігі стандартының талаптарына сәйкестігі арқылы қамтамасыз етіледі және олардың ешқайсысы, соның ішінде Сервис, оларды ала алады. Банктік карточка бойынша деректерді енгізу, сатып алушы банктің қауіпсіз төлемдер бетінде жүзеге асырылады, ол Сервистер үшін қолма-қол ақшасыз төлемді қамтамасыз етеді.
6.10. Банктік карталарды пайдалана отырып қолма-қол ақшасыз төлеммен төлеу мүмкіндігін растау мақсатында тиісті қызметтердің құны мөлшерінде ақша қаражаты тапсырыс берілген сәтте Тапсырыс берушінің банк картасында сақталуы мүмкін. Тапсырыс беруші орналастырылған тапсырысты жойған жағдайда, сондай-ақ Тапсырыс берушіге қызметтер көрсетілмеген өзге де жағдайларда картада резервтелген ақша қаражаты Тапсырыс берушіге қайтарылады.
6.11. Тапсырыс беруші сұратылған қызметтердің көлемін өзгерткен жағдайда құны қайта есептеуге жатады. Тапсырыс беруші Тапсырысты нақты көрсетілген қызметтердің көлеміне сәйкес төлейді.
6.12. Тапсырыс беруші мен серіктес осы Оферта көзделмеген қызметтерді көрсеткені үшін есеп айырысудың өзге нысандарын, оның ішінде қызметтерге қолма-қол ақша қаражатымен және қолданыстағы заңнамаға қайшы келмейтін өзге де тәсілдермен ақы төлеуді келісуге құқылы.
6.13. Серіктес Тапсырыс берушіге қосымша қызметтер көрсеткені үшін ақы белгілеуге құқылы, оның ішінде, бірақ онымен шектелмей, әріптестің 5 минуттан артық мерзімге қызметтерді орындау мүмкіндігін күтуі, ірі көлемді заттарды алып жүру және т.б.
6.14. Серіктес белгілеуге құқылы тұрақсыздық айыбын бас тартқаны үшін Тапсырыс берушінің көрсетілген қызмет хабарламадан кейін, Тапсырыс берушінің қызметтер ұсыну туралы. Тұрақсыздық айыбының мөлшерін серіктес анықтайды.
6.15. Серіктестің қосымша Сервистерді және айыппұлдарды ұсынған тарифтер туралы Сервис Тапсырыс берушіге хабарлайды. Бұл жағдайда қосымша Сервистерді ұсыну, айыппұл төлеу Тапсырыс берушімен және Серіктеспен келісілген нысан бойынша тікелей серіктеске есептеледі.
7. Тараптардың жауапкершіліктері
7.1. Тараптар өз міндеттемелерін орындамағаны үшін Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жауап береді.
7.2. Сервис сервис көрсету барысында Сервиске тиесілі емес бағдарламалық жасақтаманың немесе құрал-жабдықтардың жарамсыздыққа ұшырау салдарынан туындаған үзілістер үшін жауап бермейді.
7.3. Сервис Тапсырыс берушіге Сервис техникалық құралдарының жұмыс істеу қабілеттіктерін күтіп ұстау және дамыту қажеттіліктерінің туындауына байланысты құрал-жабдық пен бағдарламалық жабдықталудың ауыстырылуы немесе басқа жұмыстардың жүргізілуі туралы алдын ала хабарлаған жағдайда толық немесе ішінара көрсетілген Сервис үшін жауап бермейді.
7.4. Сервис Тапсырыс берушінің көрсетілген Сервис нәтижесінде туындаған тікелей шығындары мен жоғалтқан шығыны үшін жауап бермейді.
7.5. Сервис Тасымалдаушының өз міндеттерін орындамағаны үшін жауапты емес.
7.6. Сервистің серіктесі жеткізуге қабылданған жүктің жоғалғаны немесе бүлінгені үшін Тапсырыс берушінің алдында толық жауапты болады.
8. Дауларды шешу тәртібі
8.1. Тараптар осы Офертаның орындалуына байланысты туындаған даулар мен келіспеушіліктерді келіссөздер жүргізу жолымен шешеді.
8.2. Дауларды келіссөздер жүргізу жолымен реттеу мүмкін болмаған жағдайда, олар Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес шешілуі тиіс.
9. Ерекше жағдайлар
9.1. Офертаның осы редакциядағы шарттарымен келісе отырып, Тапсырыс беруші «Жарнама туралы» 2003 жылғы 19 желтоқсандағы № 508-II ҚР Заңымен көзделген сондай келісімнің қажеттігі болған жағдайларда және мақсаттарда, байланыс тораптары Viber, WhatsApp, Telegram және тағы сондайлары арқылы жарнамалық ақпараттарды, сондай-ақ ақпараттық хабарламаларды алып тұруға өзінің келісімін береді.