KembaliMaklumat legal
KembaliMaklumat legal

PERATURAN KERJA PERKHIDMATAN E-PANGGILAN "MAXIM"


 

PERATURAN KERJA

PERKHIDMATAN E-PANGGILAN "MAXIM"

 

 

SEKSYEN 1. PERUNTUKAN AM

 

            1.1. Dokumen ditujukan kepada pihak-pihak (selepas ini dirujuk sebagai "Pelanggan") tawaran rasmi Perkhidmatan e-panggilan "Maxim" (selepas ini dirujuk sebagai "Perkhidmatan") dan mengandungi semua syarat penting dalam penyediaan perkhidmatan yang bertujuan untuk mendaftar untuk Pelanggan dalam perisian dan sistem perkakasan Perkhidmatan dan menyediakan maklumat mengenai status susulan tempahan kepada Pelanggan.

            1.2. Mengikut undang-undang Malaysia, ini adalah dokumen awam. Tempahan kenderaan melalui Perkhidmatan oleh kaedah yang dinyatakan dalam Peraturan Kerja hendaklah dianggap sebagai penerimaan, yang dianggap bersamaan dengan memasukkan perjanjian pada syarat yang dinyatakan. Peraturan Kerja disiarkan dalam laman web rasmi: https://www.taximaxim.com/my/.

            1.3. Dengan menerima syarat-syarat Peraturan Kerja, Pelanggan juga bersetuju bagi Dasar Privasi Perkhidmatan, mengenai pemprosesan data peribadi disiarkan: https://taximaxim.com/my/term/privacy-policy/?id=1401/.

            1.4. Pelanggan mesti membaca teliti dengan Peraturan Kerja. Sekiranya Pelanggan tidak setuju dengan syarat-syarat, Pihak dinasihatkan bagi tidak menggunakan perkhidmatan tersebut.

            1.5.  Terma dan definisi yang digunakan untuk memenuhi syarat-syarat Peraturan Kerja:

            1.5.1. "Perkhidmatan" maksud perkhidmatan maklumat bagi penerimaan, pemprosesan dan penghantaran tempahan Pelanggan kepada Rakan Kongsi dan berkomunikasi status tempahan Pelanggan. Pelanggan akan dapat tempahan perkhidmatan termasuk, tetapi tidak terhad kepada: pengangkutan penumpang dan bagasi, penghantaran muatan barang dan barang. Perkhidmatan tidak menyediakan Pelanggan dengan perkhidmatan bagi pengangkutan penumpang dan bagasi dan perkhidmatan lain, termasuk penghantaran muatan barang dan barang. Perkhidmatan menjadi ejen Rakan Kongsi menerima bayaran daripada Pelanggan melalui Internet memperoleh dan kaedah pembayaran elektronik lain. Pembayaran dari akaun peribadi Pelanggan dipotong atas nama Rakan Kongsi sebagai bayaran untuk perkhidmatan yang diberikan oleh Rakan Kongsi kepada Pelanggan.

            1.5.2. "Tempahan" maksud diproses oleh sistem bagi perkhidmatan yang diberikan oleh Rakan Kongsi.

1.5.3. "Rakan Kongsi" maksud pihak yang menyediakan perkhidmatan untuk pengangkutan penumpang dan bagasi dan/ atau perkhidmatan lain, termasuk penghantaran muatan dan barang kepada Pelanggan.

            1.5.4. "Profil" maksud halaman di laman web rasmi Perkhidmatan, yang mengandungi statistik perkhidmatan yang diberikan oleh Rakan Kongsi dan status terkini akaun peribadi Pelanggan.

            1.5.5. "Akaun peribadi" maksud akaun pembayaran pendahuluan Pelanggan dan jumlah yang dipotong (dihapus) sebagai pembayaran untuk perkhidmatan. Akaun Peribadi mempunyai nombor unik dan dihasil oleh Perkhidmatan.

            1.5.6. “Baki Akaun Peribadi” maksud perbezaan pada titik tertentu dalam masa antara jumlah yang deposit dalam akaun peribadi dan debit dari akaun peribadi.

            1.5.7. “Pelanggan” maksud pihak yang melakukan tempahan untuk perkhidmatan pengangkutan atau bagasi dan/ atau perkhidmatan lain, termasuk penghantaran muatan dan barang melalui Perkhidmatan.

            1.5.8. "Laluan" maksud laluan kenderaan antara tempat berlepas dan destinasi.

            1.5.9. "Pra-tempahan" maksud tempahan bagi perkhidmatan untuk pengangkutan penumpang atau bagasi dan perkhidmatan lain, termasuk penghantaran muatan dan barang, diterima enam puluh (60) minit lebih awal dan menganggap kemungkinan ketibaan kenderaan pada masa yang ditetapkan oleh Pelanggan.

            1.5.10. "Tempahan saat ini" adalah tempahan yang menganggap kedatangan kendaraan "secepat mungkin".

1.5.11. "Aplikasi mudah alih" maksud program komputer dipasang dalam peranti mudah alih yang Pelanggan dan bersepadu dalam perisian dan perkakasan sistem yang membolehkan untuk mengautomasikan proses tempahan dalam talian.

 

           

SEKSYEN 2. SUBJEK PERATURAN KERJA

 

            2.1. Perkhidmatan menyediakan percuma Pelanggan dengan perkhidmatan yang bertujuan untuk memasukkan tempahan dalam sistem perisian dan perkakasan dan memberitahu Pelanggan tentang pelaksanaan tempahan. Perkhidmatan tidak ialah syarikat pengangkutan atau penghantaran, ia tidak boleh memberikan Pelanggan dengan perkhidmatan untuk pengangkutan penumpang atau bagasi dan perkhidmatan lain, termasuk penghantaran muatan dan barang, sebagai pengendali memindahkan tempahan kepada Rakan Kongsi.

 

 

SEKSYEN 3. PROSEDUR UNTUK MEMBERIKAN PERKHIDMATAN

 

            3.1. Pelanggan menerima syarat-syarat Peraturan Kerja dengan mengarahkan Perkhidmatan bagi menempah kenderaan dengan cara yang tersedia.

            3.2. Pelanggan bertanggungjawab terhadap kandungan dan percayaan maklumat yang diberikan semasa membuat tempahan.

            3.3. Setelah tempahan dibuat, data Pelanggan berdaftar dalam pangkalan data Perkhidmatan. Data yang Pelanggan tidak boleh diubah atau dipinda tanpa kebenaran.

            3.4. Perkhidmatan membuat tempahan dalam sistem perisian dan perkakasan secara percuma dan memberikan akses sistem perisian dan perkakasan kepada Rakan Kongsi yang akan memilih tempahan dan memberitahu Perkhidmatan pilihan, menentukan waktu ketibaan untuk yang dipilih tempahan. Perkhidmatan menjamin sepenuh kemasukan tempahan dalam sistem perisian dan perkakasan. Rakan Kongsi bertanggungjawab bagi pengangkutan penumpang dan bagasi dan perkhidmatan lain, termasuk penghantaran muatan dan barang.

            3.5. Perkhidmatan memaklumkan Pelanggan ketibaan kenderaan, dengan menyatakan butiran wajib Rakan Kongsi dan kenderaan seperti yang dikehendaki kaedah-kaedah dan peraturan yang berkaitan.

            3.6. Perkhidmatan tersebut mungkin menerima pra-tempahan untuk peruntukan kenderaan. Kedatangan kenderaan tepat pada waktu adalah tanggungjawab Rakan Kongsi yang diberitahu terlebih dahulu oleh Perkhidmatan pra-tempahan. Walau bagaimanapun, ketibaan kenderaan tidak dijamin.

            3.7. Perkhidmatan berhak menolak memberikan perkhidmatan kepada Pelanggan yang tidak bersetuju dengan syarat-syarat Peraturan Kerja tanpa menjelaskan alasan penolakan.

            3.8. Panggilan telefon antara Pelanggan dan Perkhidmatan direkodkan untuk kawalan dalaman aktiviti Perkhidmatan dan kawalan kualiti pelaksanaan tempahan.

            3.9. Untuk Meningkatkan kualiti perkhidmatan, dan juga memastikan interaksi masa nyata antara Pelanggan dan Rakan Kongsi, Pelanggan dapat beritahu Perkhidmatan mengenai kes-kes pelanggaran hak Pelanggan oleh Rakan Kongsi dengan mengatasi masalah menggunakan borang maklum balas elektronik atau secara bertulis. Perkhidmatan memberitahu Rakan Kongsi mengenai tuntutan yang diterima dari Pelanggan, berkongsi nombor telefon Pelanggan dengan Rakan Kongsi, serta kandungan tuntutan Pelanggan. Penyelesaian pertikaian selanjut dilakukan antara Pelanggan dan Rakan Kongsi tanpa penyertaan Perkhidmatan. Kandungan Klausa tidak dan mungkin tidak dianggap sebagai penerimaan oleh Perkhidmatan kewajiban untuk mengimbangi kerosakan sama ada dalam bentuk wang atau tunai, membayar pampasan atau penerimaan oleh Perkhidmatan kewajiban lain yang tidak diperuntukkan dalam Peraturan Kerja.

            3.10. Semasa mengumpul dan memproses data Pelanggan, Perkhidmatan harus mengikuti undang-undang Malaysia serta Dasar Privasi Perkhidmatan mengenai pemprosesan data sulit.

            3.11. Sekiranya Pelanggan mempunyai soalan yang berkaitan dengan ciri-ciri perkhidmatan, Pelanggan bertanya pakar Perkhidmatan sebelum membuat tempahan.

 

 

SEKSYEN 4. TANGGUNGJAWAB PERKHIDMATAN

 

            4.1. Perkhidmatan membuat tempahan Pelanggan percuma dalam sistem perisian dan perkakasan dan memberitahu Pelanggan tentang pelaksanaan tempahan.

            4.2. Perkhidmatan memberitahu Pelanggan mengenai kes-kes kelewatan kenderaan paksa.

            4.3. Perkhidmatan memberitahu Pelanggan mengenai kes-kes apabila mustahil menyediakan kenderaan.

            4.4. Perkhidmatan akan memberi kredit pembayaran pendahuluan Pelanggan tepat pada masanya akaun peribadi.

            4.5. Perkhidmatan memindahkan pembayaran dari akaun peribadi Pelanggan ke akaun peribadi Rakan Kongsi atas permintaan Pelanggan.

4.6. Perkhidmatan mesti mengesan dan mencegah percubaan akses tanpa kebenaran maklumat yang diberikan oleh Pelanggan, atau pemindahan pihak yang tidak berkaitan langsung dengan pelaksanaan tempahan.

 

 

SEKSYEN 5. TANGGUNGJAWAB PELANGGAN

 

            5.1. Pelanggan menempah perkhidmatan dengan mengambil kira masa yang perlu bagi perjalanan kenderaan.

            5.2. Pelanggan hendaklah mengambil nombor akaun kerusi dan ruang kenderaan, serta keperluan untuk melengkapkan kenderaan dengan sekatan kanak-kanak.

            5.3. Pelanggan hendaklah menyediakan nombor telefon, masa dan alamat untuk ketibaan kenderaan, jenis kenderaan, laluan perjalanan, pengangkutan dikehendaki atau syarat-syarat penghantaran.

            5.4. Pelanggan akan menggunakan kenderaan yang disediakan bagi maksud yang diniatkan.

            5.5. Pelanggan memastikan kenderaan sentiasa bersih dan kemas sepanjang laluan.

 

 

SEKSYEN 6. PENYELESAIAN PEMBAYARAN ANTARA PELANGGAN DAN

RAKAN KONGSI

 

            6.1. Perkhidmatan akan menyediakan Pelanggan percuma dengan perkhidmatan, subjek yang ditakrifkan Peraturan Kerja.

            6.2. Bayaran untuk penyediaan perkhidmatan bagi pengangkutan penumpang dan bagasi dan perkhidmatan lain, termasuk penghantaran muatan dan barang hendaklah dijalankan secara langsung antara Pelanggan dan Rakan Kongsi. Perkhidmatan memaklumkan Pelanggan tentang kos penyediaan perkhidmatan. Kos yang ditetapkan dikira berdasarkan kadar digunakan oleh Rakan Kongsi yang menerima tempahan pelaksanaan. Memaklumkan Pelanggan tentang kos akhir perkhidmatan tidak bermaksud dan tidak boleh dianggap sebagai fakta bahawa perkhidmatan bagi pengangkutan penumpang dan bagasi dan perkhidmatan lain, termasuk penghantaran muatan dan barang disediakan oleh Perkhidmatan.

            6.3. Bentuk penempatan bagi menyediakan perkhidmatan bagi pengangkutan penumpang dan bagasi dan perkhidmatan lain, termasuk penghantaran muatan dan barang dipersetujui secara langsung oleh Pelanggan dan Rakan Kongsi tanpa penyertaan Perkhidmatan.

            6.4. Perkhidmatan tidak memberi petunjuk kepada Pelanggan dan Rakan Kongsi mengenai bentuk dan prosedur penyelesaian bagi perkhidmatan yang diberikan untuk pengangkutan penumpang dan bagasi dan perkhidmatan lain, termasuk penghantaran muatan dan barang.

            6.5. Perkhidmatan menyediakan keupayaan teknikal bagi Pelanggan untuk membayar untuk perkhidmatan pengangkutan penumpang dan bagasi dan perkhidmatan lain untuk penghantaran muatan dan barang menggunakan borang-borang berikut:

            6.5.1. Bayaran pendahuluan terminal layan diri dengan mengkreditkan dana kepada Pelanggan yang akaun peribadi;

            6.5.2. Pembayaran bukan tunai menggunakan kad bank (jika teknikal mungkin).

            6.6. Dalam kes penempatan antara Pelanggan dan Rakan Kongsi dengan bayaran pendahuluan atau pembayaran bukan tunai menggunakan kad bank, Perkhidmatan boleh bertindak sebagai ejen Pasangan yang bertindak bagi pihak dan atas perbelanjaan daripada Rakan Kongsi, dari segi menerima dana daripada Pelanggan. Perkhidmatan hendaklah mengambil alih obligasi ejen Rakan Kongsi hanya dari segi memastikan penerimaan dana daripada Pelanggan.

            6.7. Pembayaran bukan tunai menggunakan kad bank hendaklah dijalankan melalui kad kredit atau debit Visa atau MasterCard.

            6.8. Pendaftaran Profil, serta melampirkan kad bank nombor akaun peribadi Pelanggan dikehendaki untuk mendapatkan kemungkinan untuk membayar perkhidmatan Rakan Konsgi oleh pembayaran bukan tunai menggunakan kad bank.

            6.9. Pembayaran bukan tunai menggunakan kad bank hendaklah dijalankan mengikut peraturan sistem pembayaran antarabangsa kepada prinsip kerahsiaan dan keselamatan pembayaran dan juga undang-undang Malaysia. Keselamatan data yang disediakan oleh Pelanggan hendaklah dipastikan oleh pematuhan prosedur pembayaran dengan keperluan Pembayaran Kad Industri Keselamatan Data Standard, dan tiada siapa, termasuk Perkhidmatan, boleh menerima mereka. Data kad bank hendaklah dimasukkan di halaman pembayaran selamat dari bank pemeroleh, yang memberikan kemungkinan pembayaran bukan tunai untuk perkhidmatan.

            6.10. Untuk pengesahan kemungkinan pembayaran bukan tunai menggunakan kad bank, dana dalam jumlah kos perkhidmatan yang sesuai bagi pengangkutan penumpang dan bagasi dan perkhidmatan lain, termasuk penghantaran muatan dan barang boleh ditempah pada kad bank Pelanggan di masa membuat tempahan. Sekiranya pembatalan tempahan oleh Pelanggan dilakukan, dan juga dalam kes lain ketika perkhidmatan bagi pengangkutan penumpang dan bagasi dan perkhidmatan lain, termasuk penghantaran muatan dan barang tidak diberikan kepada Pelanggan, dana yang tersimpan dalam kad akan dikembalikan kepada Pelanggan.

            6.11. Sekiranya Pelanggan mengubah skop perkhidmatan yang diminta untuk pengangkutan penumpang dan bagasi dan perkhidmatan lain, termasuk penghantaran muatan dan barang (menukar laluan, menyediakan Pelanggan dengan perkhidmatan berbayar tambahan oleh Rakan Kongsi, dan lain-lain), kos hendaklah tertakluk untuk pengiraan semula. Tempahan hendaklah dibayar oleh Pelanggan mengikut skop perkhidmatan yang sebenarnya disediakan.

            6.12. Pelanggan dan Rakan Kongsi berhak untuk bersetuju dengan lain-lain bentuk bayaran untuk penyediaan perkhidmatan bagi pengangkutan penumpang dan bagasi dan perkhidmatan lain, termasuk penghantaran muatan dan barang yang tidak diperuntukkan dalam Peraturan Kerja, termasuk pembayaran bagi perkhidmatan dalam tunai dan oleh cara lain yang tidak bercanggah dengan undang-undang Malaysia.

            6.13. Rakan Kongsi berhak untuk menubuhkan tambang bagi penyediaan perkhidmatan tambahan kepada Pelanggan, termasuk:

            6.13.1. Menunggu lebih daripada tempoh yang ditubuhkan masa dari saat Pelanggan diberitahu tentang ketibaan kenderaan;

            6.13.2. Pengangkutan bagasi besar di dalam but kenderaan.

            6.14.  Rakan Kongsi berhak menetapkan hukuman atas penolakan Pelanggan dari perjalanan setelah kenderaan tiba alamat yang ditentukan oleh Pelanggan. Jumlah penalti akan ditentukan oleh Rakan Kongsi.

            6.15. Perkhidmatan memaklumkan Pelanggan daripada kadar yang ditubuhkan oleh Rakan Kongsi bagi penyediaan perkhidmatan tambahan dan hukuman. Pada masa yang sama, bayaran untuk penyediaan perkhidmatan tambahan, bayaran hukuman dibuat terus kepada Rakan Kongsi dalam bentuk yang dipersetujui oleh Pelanggan dan Rakan Kongsi.

6.16. Perkhidmatan ini tidak berfaedah dan tidak akan mendapat keuntungan dari pembayaran yang dibuat oleh Pelanggan. pembayaran elektronik bagi perjalanan akan ditolak dari kad bank Pelanggan dan dikreditkan dalam akaun peribadi Rakan Kongsi dibuka dalam Perkhidmatan.

6.17. Perkhidmatan hendaklah menjadi pelanggan perkhidmatan kepada promosi produk (Perkhidmatan e-panggilan "Maxim"), dan Rakan Kongsi kontraktor mempromosikan produk pelanggan. Dalam hubungan ini yang Rakan Kongsi boleh menjadikan pengangkutan percuma atau pengangkutan dengan kos yang dikurangkan dengan mengorbankan Perkhidmatan. Dana bagi perjalanan dikreditkan ke akaun peribadi Rakan Kongsi dibuka dalam Perkhidmatan.

6.18. Perkhidmatan akan menjadi pembekal perkhidmatan memberikan lesen akses kepada pangkalan data tempahan kepada Rakan Kongsi. Dana bagi lesen itu hendaklah ditolak daripada akaun peribadi Rakan Kongsi dibuka dalam Perkhidmatan.

6.19. Baki positif dengan akaun peribadi Rakan Kongsi anggap keterhutangan Perkhidmatan untuk Rakan Kongsi.

6.20. Baki negatif dengan akaun peribadi Rakan Kongsi anggap keterhutangan Rakan Kongsi kepada Perkhidmatan bagi perkhidmatan yang diberikan.

6.21. Rakan Kongsi berhak untuk permintaan pembayaran keterhutangan daripada Perkhidmatan dengan menghantar permintaan elektronik, perincian bank kad bank yang dinyatakan dalam aplikasi mudah alih.

6.22. Rakan Kongsi hendaklah bebas dan bertanggungjawab dalam mengambil kira isu-isu cukai dan insurans.

 

 

SEKSYEN 7. TANGGUNGJAWAB PIHAK-PIHAK

 

            7.1. Pihak-pihak yang bertanggungjawab atas tidak melaksanakan tanggungjawab mereka tertakluk di bawah kepada undang-undang Malaysia.

            7.2. Perkhidmatan tidak akan bertanggungjawab atas gangguan dalam penyediaan perkhidmatan sekiranya berlaku kegagalan perisian atau perkakasan yang bukan milik Perkhidmatan.

            7.3. Perkhidmatan tidak akan bertanggungjawab atas gangguan sepenuh atau sebahagian dalam penyediaan perkhidmatan yang berkaitan dengan penggantian perkakasan, perisian atau menjalankan kerja lain yang diperlukan untuk mengekalkan prestasi dan pengembangan cara teknikal Perkhidmatan.

            7.4. Perkhidmatan tidak bertanggungjawab ke atas ganti rugi langsung, hilang keuntungan yang ditanggung oleh Pelanggan akibat daripada penggunaan perkhidmatan.

            7.5. Perkhidmatan tidak bertanggungjawab atas kegagalan Rakan Kongsi untuk melaksanakan kewajipan.

 

SEKSYEN 8. PENYELESAIAN PERTIKAIAN

 

            8.1. Pihak-pihak hendaklah menyelesaikan pertikaian dan perbezaan pendapat yang berkaitan dengan Peraturan Kerja melalui rundingan.

            8.2. Sekiranya tidak mungkin untuk menyelesaikan perselisihan melalui perundingan, mereka harus diselesaikan dengan tunduk pada undang-undang Malaysia.

 

 

SEKSYEN 9. SYARAT KHAS

 

            9.1. Dengan bersetuju syarat Peraturan Kerja, Pelanggan menyatakan persetujuan untuk menerima maklumat, serta maklumat promosi (termasuk aplikasi media sosial) yang diedarkan melalui rangkaian mudah alih untuk tujuan tersebut dan sekiranya, jika perlu, untuk persetujuan tersebut disediakan oleh undang-undang pengiklanan Malaysia.

9.2. Dengan bersetuju syarat Peraturan Kerja, Pelanggan juga menyatakan persetujuan kepada terma khas di bawah disebut dan syarat yang berkaitan dengan perkhidmatan bagi penghantaran muatan dan barang:

9.2.1. Barang-barang berikut dilarang sama sekali untuk penghantaran: barang rapuh (termasuk bunga, kek) yang memerlukan pengendalian khas; barang yang mudah rosak; barang berbahaya, letupan, mudah terbakar dan tidak selamat (termasuk power bank); barang dan dokumen berharga; kad kredit atau debit; bahan haram; haiwan dan tumbuhan hidup; sebarang barang yang belum dibungkus / longgar yang mudah rosak semasa transit; barang palsu; haiwan (hidup atau sebalik); emas, wang dalam denominasi apa pun, cap / pelekat cukai, borang penanggung atau instrumen boleh niaga, logam berharga / batu; senjata sebenar atau tiruan termasuk senjata api atau bahagian, bahan letupan atau peluru; mayat manusia atau bahagian badan; bahan lucah.

9.2.2. Rakan Kongsi hendaklah bekerjasama berhubung dengan penyiasatan jenayah yang diperlukan dan untuk membantu Perkhidmatan mematuhi mana-mana penyiasatan dalaman, arahan daripada pihak berkuasa atau keperluan undang-undang atau peraturan semasa di tempat. Rakan Kongsi berhak untuk menolak penghantaran sekiranya barang masuk dalam kategori yang disenaraikan di Klausa 9.2.1 di atas. Rakan Kongsi hendaklah juga bertanggungjawab sepenuh dan tanggungjawab bagi semua kerugian atau kerosakan yang ditanggung oleh Pelanggan, Perkhidmatan atau pihak ketiga akibat daripada pelanggaran Peraturan Kerja.

9.3. Pelanggan mewakili dan menjamin bahawa:

9.3.1. Dia adalah pemilik atau wakil yang sah dari barang penghantaran, dan bahawa dia diberi kuasa untuk menerima dan dia menerima Peraturan Kerja untuk dirinya sendiri atau sebagai wakil yang bertindak dan bagi pihak pemilik barang penghantaran;

9.3.2. Dia bertanggungjawab untuk memastikan bahawa maklumat penghantaran (contoh. nama penerima, maklumat hubungan dan alamat penghantaran) yang dimasukkan adalah tepat. Perkhidmatan tidak bertanggungjawab sekiranya berlaku kelewatan atau tiada penghantaran barangan oleh sebab penghantaran salah butiran yang dimasukkan oleh Pelanggan;

9.3.3. Dia diberi kebenaran yang sewajarnya oleh penerima barang penghantaran untuk memberikan maklumat penerima (contoh. nama, maklumat hubungan dan alamat penghantaran) kepada Perkhidmatan dan Rakan Kongsi;

9.3.4. Gambaran dan perincian barang penghantaran yang diberikan tepat dan lengkap. Sebelum penghantaran bermula, dia mesti memaklumkan kepada Rakan Kongsi sebarang langkah berjaga-jaga tertentu yang harus digunakan untuk mengendalikan barang penghantaran mengikut sifat.

9.3.5. Patuh barang penghantaran bagi semua undang-undang dan peraturan yang berkaitan yang berhubungan dengan sifat, keadaan, pembungkusan, pengendalian, penyimpanan, dan pengangkutan barang penghantaran dan item penghantaran tersebut bukan atau tidak, dalam apa-apa cara atau keadaan: (a) tidak patuh-dengan atau dilarang oleh mana-mana undang-undang atau peraturan yang berkaitan; (b) berbahaya; (c) mengalami penurunan kualiti dengan mudah; (d) mudah terbakar; (e) mengandungi bahan letupan; (f) menghakis; (g) mengandungi bahan radioaktif; (h) dilarang berdasarkan ketentuan yang ditetapkan dalam ASEAN Framework Agreement on the Facilitation of Goods in Transit (including Protocol 9); dan / atau (i) diatur oleh pihak berkuasa lain yang berkaitan.

9.4. Perkhidmatan atau Rakan Kongsi mempunyai hak untuk terbuka dan memeriksa barang penghantaran tanpa notis terlebih dahulu kepada Pelanggan berdasarkan syak yang munasabah bahawa barang penghantaran mungkin mengandungi atau merupakan perkara yang tidak mematuhi atau dilarang sebagaimana dimaksud dalam peruntukan yang dinyatakan di sini dan Perkhidmatan atau Rakan Kongsi mempunyai hak untuk menolak penerimaan dan penghantaran barang tersebut.

9.5. Barang penghantaran telah dibungkus oleh pihak secara peribadi, disiapkan dengan betul dan mencukupi, dikemas, disimpan, dilabel dan ditandakan cara yang sesuai dengan sebarang operasi atau transaksi yang mempengaruhi barang penghantaran dan ciri-ciri penghantaran.

9.6. Setelah barang penghantaran dihantar, pihak bertanggungjawab sepenuh atas kerosakan atau kehilangan, pencemaran, pengotoran atau penahanan yang berkaitan dengan barang penghantaran sama ada yang disebabkan secara langsung atau tidak langsung oleh pihak atau penerima barang penghantaran (atau pihak yang bertindak sebagai hamba dan wakil atau kontraktor bebas untuk atau bagi pihak atau penerima).

9.7. Sebagai peraturan umum pihak tidak berhak untuk membatalkan tempahan setelah mendapat pengesahan. Sekiranya membatalkan tempahan setelah disahkan, pihak tetap bertanggungjawab untuk membayar yuran tempahan sepenuh. Pihak tetap bertanggungjawab untuk membayar yuran tempahan sepenuh di mana penerima yang dinyatakan tidak dapat dihubungi secara fizikal atau tidak dapat dihubungi setelah lima (5) minit dari saat Rakan Kongsi tiba di lokasi penghantaran. Perkhidmatan dan Rakan Kongsi berhak untuk tidak meneruskan tempahan dalam keadaan berikut: (a) di mana lokasi penghantaran yang diminta berada di luar zon penghantaran yang ditawarkan; (b) kegagalan menghubungi melalui telefon atau cara lain semasa mengesahkan tempahan; (c) kegagalan menyampaikan tempahan kerana kekurangan maklumat, arahan atau kebenaran dari waktu penghantaran; atau (d) penerima yang dinyatakan tidak dapat dijangkau secara fizikal atau tidak dapat dihubungi setelah lima (5) minit dari masa Rakan kongsi tiba di lokasi penghantaran.

9.8. Pelanggan bersetuju untuk memikul tanggungjawab sepenuh untuk semua kehilangan atau kerosakan yang dialami oleh dirinya sendiri, Rakan Kongsi, Perkhidmatan atau pihak ketiga akibat pelanggaran Peraturan Kerja.

9.9. Perkhidmatan tersebut boleh meminda Peraturan Kerja bila masa. Pindaan tersebut akan berkuat kuasa apabila ia disiarkan di laman web rasmi https://www.taximaxim.com/my/. Adalah menjadi tanggungjawab Pelanggan untuk mengkaji Peraturan Kerja secara berkala. Penggunaan berterusan pelanggan perkhidmatan selepas pindaan tersebut, sama ada atau tidak dikaji semula oleh Pelanggan, hendaklah menjadi perjanjian untuk terikat dengan pindaan.

 

Wakil Perkhidmatan e-panggilan "MAXIM":

Nama Syarikat: AIST MALAYSIA SDN. BHD.;

Nombor Pendaftaran: 201801043525/1305557-H;

Alamat Sah: No.18-2, Jalan 2/114, Kuchai Business Centre, Off Jalan Klang Lama, 58200, Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur;

Alamat Perniagaan: No. 22A, First & Second Floor, Jalan Putra Square 6, Kuantan, Pahang, 25200, Malaysia;

Hubungi: +6095316820;

E-mel: taximaximktn@gmail.com

 

Asal Peraturan Kerja ditulis dalam bahasa Inggeris. Sekiranya berlaku sebarang konflik antara versi Bahasa Inggeris dan bahasa lain, versi Bahasa Inggeris akan diguna pakai.