GeriYasal bilgiler
GeriYasal bilgiler

Hizmet Şartları


1. Genel Hükümler
1.1. İşbu belge (bundan sonra “Kullanım Şartları” olarak anılacaktır) Maxim Hizmetlerini (bundan sonra "Hizmet" olarak anılacaktır)  kullanan herhangi bir bireye yönelik  (bundan böyle "Müşteri" olarak anılacaktır) Maxim Hizmetinin resmi bir teklifidir. İşbu Kullanım Şartları  hizmet talebi ile ilgili tüm bilgileri yazılım donanım ağına kaydedilmesi the sipariş durumu ile ilgili bilgi iletilmesi ile ilgili tüm şart ve koşulları içermektedir.
1.2. Bu teklifin Maxim yazılım donanım ağında belirtilen hizmetlerin sipariş edilmesi, teklifte belirtilen şartlarda bir sözleşme akdedilmesine eşdeğer kabul edilen kabulü olacaktır. Teklif, İnternet'teki resmi web sitelerinde yayınlanmaktadır: https://legal.taximaxim.com/.
1.3.Müşteri,  işbu teklifin şartlarını kabul ederek, https://legal.taximaxim.com/privacy/-/policy-client-site/?country=TR&intl=tr-TR adreslerinde yayınlanan gizli verilerin işlenmesine ilişkin Hizmet Politikasını da kabul etmiş olacaktır.
1.4. Maxim tarafından Müşteriye herhangi bir toplu taşıma ulaşımı veya taksi hizmeti sunulmadığını Müşteri peşinen kabul eder.  Maxim bir ulaşım veya bir taksi şirketi değildir ve Maxim’in Hizmet Ortakları ile herhangi bir ortaklığı bulunmamaktadır.  Taksi hizmeti için gerekli olan tüm geçerli lisansların temin edilmesi, Hizmet Ortaklarının sorumluğundadır.
1.5. Maksim gerekli gördüğü durumlarda mevcut işbu şartları değiştirmeye yetkilidir.  İlgili değişiklikler, güncellenmiş kullanım şartların Maxim’in resmi sistesinde yayınlandığı günden itibaren geçerli olacaktır.
1.6. Müşteri, bu teklifin metnini dikkatlice okuyacaktır. Müşterinin şartlarından herhangi birini kabul etmemesi durumunda, Hizmetin hizmetlerini reddetmesi teklif edilecektir.
2. Koşul ve Tanımlar
2.1.Bu teklifin koşullarını gerçekleştirmek için kullanılan terimler ve tanımlar aşağıdaki gibidir:
2.1.1. "Hizmetler", Müşteri'nin bu teklifin 3.2 Maddesinde belirtilen fakat bunlarla sınırlı olmaksızın, hizmetlere ilişkin taleplerinin alınması, işlenmesi ve veri tabanına girilmesi ve Müşteri'nin siparişin yerine  getirilmesi hakkında bilgilendirilmesine yönelik bilgi hizmetleri anlamına gelir. Hizmet, 
Müşteriye bağımsız olarak herhangi bir hizmet sağlamaz.
2.1.2. "Sipariş", Maxim’in yazılım bilgi ticari kompleksi tarafından işlenecek olan Hizmetlere ilişkin talep.
2.1.3. "Hizmet Ortağı", Müşteriye bağımsız olarak ve kendi soumluğu altında hizmet sağlayan bir kişi anlamına gelir.
2.1.4. "Kişisel Hesap", Müşteri'nin avans ödemelerinin ve bu ödemelerden hizmetler için yapılan ödeme olarak kesilen (mahsup edilen) fonların kaydedildiği bir hesap anlamına gelir. 
Kişisel Hesabın benzersiz bir numarası vardır ve Hizmet tarafından oluşturulur.
2.1.5. "Kişisel Hesap Bakiyesi", Kişisel Hesap'a yatırılan ve Kişisel Hesap'tan düşülen fon miktarı arasındaki belirli bir zaman noktasındaki fark anlamına gelir.
2.1.6. "Müşteri", Hizmet aracılığıyla hizmet sipariş eden kişi anlamına gelir.
2.1.7. "Rota", kalkış ve varış noktaları arasındaki bir araç rotası anlamına gelir.
2.1.8. "Planlı Sipariş", en az 60 dakika önceden kabul edilen ve Müşteri tarafından belirtilen  zamanda hizmetin sağlanabileceği varsayılarak Maxim tarafından sunulan bir hizmet siparişi anlamına gelir.
2.1.9. "Mevcut Emir", bir hizmetin en kısa sürede sağlanacağını varsayan bir emir anlamına gelir.
2.1.10. "Mobil Uygulama", Müşterinin mobil cihazına yüklenen ve donanım ve yazılım ve Maxim yazılım ve bilgi kompleks sistemine entegre edilmiş, internet üzerinden sipariş oluşturma sürecini otomatikleştirmeye olanak sağlayan bir bilgisayar programı anlamına gelir.
3. Teklifin Konusu
3.1. Maxim,  Müşteri tarafından alınan siparişle ilgili İş Oratğını bilgilendirmeyi amaçlayan bilgi hizmetlerini the siparişin güncel durumu Müşteriye iletilmesi hizmetini ücretsiz olarak sağlamaktadır.  
3.2. Müşteri, Hizmet Talebi oluşturarak Hizmet Ortakları aracılığıyla aşağıdaki hizmetler için hizmet alma istediğini belirtmiş olacaktır (hizmetlerin listesi Hizmetin faaliyet gösterdiği farklı şehirlerde değişiklik gösterebilir):
3.2.1. Mobil uygulama üzerinden Maxim’in yazılım ve donanım bilgi ağına sipariş girilmesi
3.2.2.Siparişin durumu hakkında bilgi almak;
3.2.3. Ortaklar tarafından taksi hizmeti almak;
3.2.4. Teslimat ve kurye hizmletleri;
3.2.5. atlama başlangıç;
3.2.6. yükleme ve boşaltma işlemleri;
3.2.7.  çekici hizmetleri;
3.2.8. hayvanların taşınması;
3.2.9. havaalanlarında ve tren istasyonlarında isim levhası ile buluşma.
3.3.3 Aracı kurum olarak, Maxim Müşterinin Hizmet Talebini  kayda almayı ve Hizmet Talebinin durumunu Müşteriye ücretsiz olarak iletmeyi hedefleyen bir teknoloji altyapısı sunmaktadır.  Hizmetler Maxim ile herhangi bir iş veya ortak ilişkisi olmayan ve tamamen bağımsız olan İş Ortağı tarafından sunulmaktadır.
4. Hizmetlerin Sağlanması Prosedürü
4.1. Müşteri, mevcut herhangi bir yolla bir hizmet sipariş etmek için Hizmet'e başvurarak işbu teklifin şartlarını kabul edecektir.
4.2. Müşteri, Sipariş verirken sağlanan bilgilerin içeriğinden ve güvenilirliğinden kendisi sorumlu olacaktır.  Maxim, bilgi içeriği ve bilgi güvenilirlikten hiçbir koşul altında sorumluluk ve mesuliyet kabul etmemektedir.
4.3. Sipariş verildikten sonra, Müşterinin verileri Maxim Servise kaydedilmektedir.  Müşterinin izni olmadan Müşterinin verilerini değiştirmeyecek veya düzenleyemeyecektir.
4.4. Maxim, Hizmet Siparişine ilişkin Müşteri tarafından girilen bilgilere istinaden donanım ve yazılım sistemi aracılığıyla Ortaklara erişim sağlamaktadır.  Daha sonrasında İş Ortağı Siparişi seçerek Hizmete ilişkin tercihini bildirerek varışını saatini bildirecek. Bununla birlikte Maxim, yalnızca Siparişin donanım ve yazılım sistemine girişini garanti eder. İş Ortağı, hizmeti sağlamaktan sorumlu olacaktır.
4.5. Mobil aplikasyon aracılığıyla , Maxim Müşteriye mevcut Sipariş ile ilgili güncel durumu bildirmekle beraber, aracın marka, model, renk ve araç plakasını ayrıca bildirecektir.
4.6. Maxim, Hizmet için siparişin verildiği bölgede mümkün olması durumunda ön Siparişleri kabul edebilir. İş Ortağı ön sipariş hakkında Maxim tarafından önceden bilgilendirilecektir.  Hizmetin belirtilen saate gerçekleşmesi İş Ortağı'nın sorumluluğunda olacaktır. Ancak, hizmetin belirtilen saatte sağlanması garanti edilemez.
4.7. Siparişin verilebilmesi amacıyla Müşteri işbu kullanım koşul ve şartlarını okumuş olması gereklidir.  Maxim yazılım ve donanım sistemlerine Sipariş girilirken, talep edilen Hizmet türüne göre Müşteri aynı zamanda işbu kullanım şart ve kouşllarının ayılmaz bir parçasını oluşturan zorunlu olarak kılınan diğer hukuki belgeleri okuyup rıza vermesi gerekmektedir.
4.8. Verilen Hizmetin kalitasini arttırmak amacıyla ve aynı zamanda Müşteri ile İş Oratğı arasında gerçek zamanlı etkileşimi sağlayabilmek amacıyla, İş Ortağı tarafından Müşterinin hakları ihlal edildiği durumlarda, elektronik geri bildirim formu veya Maxim’in bulunduğu yere yazılı olarak Müşteri Maxim’e iletebilir.  Maxim taraflar arasında oluşan şikayetin çözülmesi amacıyla müzakereci görevini üstlenebilir.  İşbu maadenin içeriği, Maxim’in İş Ortağı tarafından Müşterinin maruz kalmış olduğı zarar ve ziyanı tazmin etme yükümlülüğü olduğu yönünde yorumlanamaz.  Ancak, bazı durumlarda Maxim gönüllü olarak Müşteriyi tazmin etmek yönünde bir kabule varabilir.
4.9. Müşterinin kişisel verilerini toplarken ve işlerken, Hizmet, 24 Mart 2016 tarihli ve 6698 Sayılı "Kişisel Verilerin Korunması Kanunu" hükümlerinin yanı sıra kişisel veri işlemeye ilişkin Kişisel Veri İşleme Politikasında yer alan hükümlere riayet edilecektir.
4.10. Müşteri hesap oluşturarak aynı zamanda Maxim tarafından Kısa mesaj servisi (SMS) ve internet üzerinden gönderilecek mesajlar aracılığıyla promosyonlar hakkında bilgilendirilmeyi kabul eder. Müşteri, promosyon hakkında bilgi almak istemediğini  Maxim Mobil aplikasyonu veya Maxim internet sitesi üzerinden mesaj ileterek bildirebilir.
5. Maxim’in Sorumlulukları
5.1. Maxim Müşterinin Hizmet Talebini ücretsiz olarak yazılım donanım sistemine kaydetmek ve Hizmet Talebin güncel takip durumunu Müşteriye iletmek. 
5.2. Maxim Müşteriyi Hizmetlerde meydana gelen mücbir gecikmelerden dolayı bilgilendirecektir.
5.3. Hizmetin yerine getirilmesi mümkün olmadığı durumlarda Maxim Müşteriye bilgi verecektir.
5.4. Maxim zamanlı olarak Müşterinin avans ödemelerini Müşterinin kişisel hesabına aktaracaktır.
5.5. Müşterinin talebi üzerine, Maksim Müşterinin kişisel hesabından ödemeyi İş Ortağının kişisel hesabına aktaracaktır.
5.6. Müşteri tarafından sağlanmış olan bilgiler  yetkisiz erişimini engellemek adına ve/veya Hizmetin ifası ile ilgili doğrudan bağlantılı olmayan kişilerin erişimini engellemek adına Maxim zamanlı olarak tespit edip engelleyecektir.
6. Müşterinin Sorumlulukları
6.1. Müşteri, hizmetin yerine getirilmesini sağlamak için gereken süreyi öngörerek ve dikkate alarak bir hizmet sipariş edecektir.
6.2. Müşteri, koltuk sayısını ve aracın yük bölmesinin hacmini ve ayrıca aracı çocuk koltuklarıyla donatma ihtiyacınıve evcil hayvan taşınması durumunda dikkate alacaktır.
6.3. Müşteri, Siparişin yerine getirilmesinin tamamı boyunca hizmet alırken temizlik ve düzeni sürdürecektir.
6.4. Müşteri, hizmetin sağlanacağı telefon numarası, saat ve adresini, araç tipini, seyahat güzergahını, gerekli ulaşım koşullarını belirtecektir.
7. Müşteri ve İş Ortağı Arasındaki Anlaşmalar
7.1. Maxim, Müşteriye, konusu bu teklifle tanımlanan Hizmetleri ücretsiz olarak sağlayacaktır.
7.2. Hizmetlerin sağlanması için ödeme, doğrudan Müşteri ve İş Ortağı arasında yapılacaktır. Maxim, Müşteriyi hizmet sağlamanın maliyeti hakkında bilgilendirecektir. Belirtilen maliyet, Siparişi yerine getirmeyi kabul eden İş Ortağı tarafından uygulanan oranlara göre hesaplanacaktır. Ortaklar tarafından ücretlerin belirlenmesi dinamiktir, birçok faktöre bağlıdır (cadde ve yol ağının durumu, trafik sıkışıklığı, günün saati, yıl, hizmetlere yönelik talep dinamikleri, iklim koşulları, vb.) ve aşağıdakiler için ücretlerde farklılık gerektirebilir. Farklı zamanlarda homojen hizmetler. Hizmetin nihai maliyetinin Müşteriye bildirilmesi, hizmetin Maxim tarafından sağlandığı anlamına gelmez ve kabul edilemez.
7.2.1. Maxim belli durumlarda tahmini ücreti hesaplayarak bu teklifi Müşteri ve İş Ortağına sunabilir.  İş Ortağı siparişi kabul edip etmemekte serbest olmakla beraber, İş Oratğı iletilen tutar konusunda mutabık olmaması halinde Siparişin tutarını değiştirme yetkisine sahiptir.
7.2.2. Promosyon kampanyaları ve özel fiyat dönemlerinde Maxim tarafından sunulan tekliflerinde indirime gidilebilir.  Sipariş tutarında indirim olması halinde, indirim Müşteriye yansıtılacaktır.  İndirim tutarı ve indirim kazanmak için gereken şartlar kampanya ve/veya özel fiyatlandırma şartları tarafından belirlenecektir.
7.3. Hizmet, Müşteriye, sağlanan hizmetler için ödeme yöntemi ve prosedürü ile ilgili herhangi bir talimat vermeyecektir.
7.4. Hizmet, Müşterinin sağlanan hizmetler için aşağıdaki yöntemleri kullanarak ödeme yapması için  electronic yöntemler konusunda teknik imkan sağlayacaktır.
7.5. Müşteri ile İş Ortağı arasında avans ödemesi veya banka kartları kullanılarak nakitsiz ödeme yapılması durumunda, Maxim, Müşteriden elektronik ödeme yollarıyla yapılan ödemelerde para alma açısından İş Ortağı adına ve masrafı İş Ortağı'na ait olmak üzere İş Ortağı'nın temsilcisi olarak hareket edecektir. Maxim İş Ortağının Müşteriye sunmuş olduğu Hizmete karşılık olarak oluşan tutarı Müşterinin kişsel hesabından alarak aynı tutarda İş Oratağının kişisel hesabına aktaracaktır.Hizmet, yalnızca Müşteriden fon alınmasını sağlamak açısından İş Ortağı temsilcisinin yükümlülüklerini üstlenecektir
7.6. Ödeme yöntemleri, aynı zamanda banka kart bilgileri alıcı bankanın güvenli ödeme sayfasına girilerek Hizmet için nakitsiz ödeme yöntemini sağlamaktadır.
7.7. Banka kartları kullanılarak nakitsiz ödeme olasılığının teyidi için, Siparişin verildiği sırada Müşterinin banka kartında ilgili hizmetlerin maliyeti tutarında fon rezerve edilebilir. Müşteri tarafından verilen Siparişin iptali ve ayrıca Müşteriye hizmet verilmemesi halinde diğer durumlarda, Müşterinin kartında rezerve edilen fonlar Müşteriye iade edilecektir.
7.8. Müşteri, talep edilen hizmetlerin kapsamını değiştirirse, maliyet yeniden hesaplamaya tabi olacaktır. Sipariş, fiilen sağlanan hizmetlerin kapsamına göre Müşteri tarafından ödenecektir.
7.9. Müşteri ve İş Ortağı, hizmetler için nakit ödeme ve yürürlükteki mevzuata aykırı olmayan diğer yöntemler de dahil olmak üzere, bu teklifte belirtilmeyen hizmetlerin sağlanması için diğer ödeme şekillerini kabul etme hakkına sahip olacaktır.
7.10. İş Ortağı Müşteriye ek hizmetler sağlamak için bir ücret belirleme hakkına sahip olacaktır. 
7.11.  İş Ortağı, Müşteri'nin hizmetin sağlanması konusunda bilgilendirilmesinden sonra Müşteri'nin hizmeti reddetmesi için bir ceza belirleme hakkına sahip olacaktır. Ceza miktarı Ortak tarafından belirlenir.
7.12. Maxim, Ek hizmetlerin sağlanması için İş Ortağı tarafından belirlenen oranları ve cezayı Müşteriye bildirecektir. Ancak, ek hizmetlerin sağlanması için ödeme, ceza ödemesi, Müşteri ve Ortak tarafından kararlaştırılan biçimde doğrudan Ortağa yapılacaktır.
7.13. Müşteri tarafından İş Ortağına yapılan ödemelerde Maxim herhangi bir hak sahibi olmamakla beraber Müşteri tarafından İş Ortağına da yapılan ödemelerde herhangi bir kar almayacaktır.  Yolculuk için elektronik ödeme aracılığıyla yapılan ödemeler Müşterinin banka kartından tahsil edilerek Maxim İş Ortağının kişisel hesabına aktarılacaktır.
8. Tarafların Yükümlülükleri
8.1. Taraflar, Türkiye Cumhuriyeti mevzuatına uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmemekten sorumlu olacaklardır.
8.2. Maxim’e ait olmayan yazılım veya donanımların arızalanması durumunda hizmet sunumundaki herhangi bir kesintiden Maxim sorumlu olmayacaktır.
8.3. Maxim, donanımın, yazılımın değiştirilmesi veya Hizmetin teknik araçlarının işlerliğini ve geliştirilmesini sürdürmek için gerekli olan diğer çalışmaların yürütülmesiyle ilgili hizmetlerin sağlanmasındaki tam veya kısmi kesintilerden sorumlu olmayacaktır.
8.4. Maxim, hizmetlerin kullanımı sonucunda Müşterinin maruz kaldığı doğrudan zararlardan, kar kaybından ve veri kaybından (olası zarar ve kayıplardan dolayı Maxim’in bilgisi olması durumunda bile) sorumlu olmayacaktır.
8.5. Maxim, Ortağın yükümlülüklerini yerine getirmemesinden sorumlu olmayacaktır.
8.6. Maxim, İş Ortağı da dâhil olmak üzere üçüncü tarafların, Müşterinin kar kaybı da dâhil olmak üzere herhangi bir zarara uğramasına neden olan eylemlerinden Müşteriye karşı sorumlu değildir.
8.7. İş Ortağı, Müşterinin mülkünün kaybı ve hasarı da dahil olmak üzere Hizmetlerin düzgün bir şekilde yerine getirilmesinden ve İş Ortağının neden olduğu her türlü zarardan yalnızca Müşteriye karşı sorumlu olacaktır. İş Ortağı ayrıca, İş Ortağı tarafından Müşteriye sağlanan hizmetlerden veya üçüncü tarafların Sözleşme hükümleri kapsamındaki eylemlerinden kaynaklanan veya kaynaklandığı iddia edilen kişisel yaralanmalar, ölüm, tam kayıp ve maddi hasar dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere herhangi bir kaza, kayıp veya hasardan kaynaklanan her türlü talep, yargılama ve yükümlülükten Müşteriye karşı tek başına sorumlu olacaktır. 
8.8. Müşteri, İş Ortağının bu Sözleşme hükümleri kapsamında sağlanan hizmetlerle bağlantılı olarak tüm yerel düzenlemelerin ve yasaların farkında olmaktan ve bunlara uymaktan sorumlu olduğunu ve bunların ihlalinden yalnızca kendisinin sorumlu olacağını kabul eder. Maxim, ne İş Ortağının yönetmeliklere uymamasının ardından İş Ortağının eylemlerinden ne de İş Ortağının ihlalleri nedeniyle Müşteriye ve/veya üçüncü taraflara verilen zarardan sorumlu olacaktır.
8.9. Maxim yalnızca Müşteri ile İş Ortağı arasında bilgi aktaran bir aracı platform olduğundan ve nakliye hizmetlerinin sağlanmasında yer almadığından, işbu Hizmet Şartlarında belirtilen olası zararlardan, yaralanmalardan veya hasarlardan ve İş Ortağından Müşteriye ya da tam tersi şekilde neden olunan diğer olumsuz sonuçlardan sorumlu değildir.
8.10. Hizmet, herhangi bir coğrafi nesnenin belirlenmesi ve tanımlanması konusunda herhangi bir sorumluluk taşımaz, herhangi bir coğrafi nesnenin tanımının kanunlara uygunluğunu, doğruluğunu ve güvenilirliğini onaylamaz veya reddetmez. Hizmet herhangi bir ülkenin devlet kurumu değildir. Hizmet, uluslararası anlaşmalara taraf değildir ve devlet sınırları kuramaz.
9. Uyuşmazlık Çözüm Prosedürü
9.1. Taraflar, bu teklifin ifasıyla ilgili her türlü anlaşmazlık ve anlaşmazlıkları müzakereler yoluyla çözeceklerdir.  4.8 maddesinde belirtilen durum haricinde, Müşteri ile İş Ortağı aralarındaki anlaşmaklıkları Maxim’in herhangi bir katılımı olmadan kendi aralarında çözecektir.
9.2. Müzakereler yoluyla herhangi bir anlaşmazlığın çözülmesi mümkün değilse, bunlar Türkiye Cumhuriyetin’deki yürürlükteki mevzuatına göre ve Türkiye Cumhuriyeti hudutları dahilinde yer alan mahkemeler nezdinde çözülecektir.
10. Özel Şartlar
10.1. Türk Hukukunun ve regülasyonların, reklamcılıkla ilgili yürürlükteki mevzuatı tarafından bu tür bir onay ihtiyacının sağlandığı amaçlar ve durumlarda Müşteri, bu sürümdeki teklifin şartlarını kabul ederek, iletişim ağları aracılığıyla dağıtılan bilgi mesajlarının yanı sıra promosyon benzeri iletişim ağları aracılığıyla) almaya muvafakat ettiğini beyan eder.