АртқаT&C information

T&C information жолаушылар үшін


Қызметтерді қолма-қол ақшасыз төлеу ережелері

 (жария оферта)

 

1.                  Терминдер мен анықтамалар

1.1.            Осы Офертаның шарттарын орындау мақсатында пайдаланылатын анықтамалар:

1.2.            Сервис «Максим» (Сервис) – асыратын https://taximaxim.kz және https://taximaxim.com мекенжайлар бойынша Сервис сайтында орналасқан жария Офертада нысанасы анықталған қызметтерді көрсету бойынша кәсіпкерлік қызмет ретінде қызметті жүзеге Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес тіркелген және өз қызметін жүзеге асыратын заңды тұлға.

1.3.            Осы Ережелер шеңберінде төменде келтірілген терминдер мынадай мәндерде пайдаланылады:

1.3.1.      Техникалық серіктес — «CloudPayments Kazakhstan» ЖШС (БСН 160240029779, Заңды мекенжайы: 050061, Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Алмалы ауданы, Шевченко к-сі, 90-үй,  113-кеңсе) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес тіркелген және өз қызметін жүзеге асыратын, Тапсырыс берушіге серіктестің пайдасына көрсетілетін қызметтерге қолма-қол ақшасыз ақы төлеудің техникалық мүмкіндігін қамтамасыз ететін заңды тұлға.

1.3.2.      Банктік карта – төлем картасы, картаны шығаруды және/немесе беруді жүзеге асырған эмитенттегі ақша қаражатымен операцияларды жасауға арналған және жеке тұлғамен берілген банк карталарын пайдалана отырып операцияларды жүзеге асыруға шарт жасасқан электрондық төлем құралы.

1.3.3.      Банктік картаны байланыстыру - серіктес кейіннен қолма-қол ақшасыз төлем жасау үшін пайдаланылатын өзінің банк картасының деректемелерін көрсететін рәсім.

1.3.4.      Банк — Сервис пайдасына ақшалай қаражатты есептен шығаруға алынған өкім негізінде серіктес картасынан ақша қаражатын аударуды жүзеге асыратын кредиттік ұйым.

1.3.5.      Жеке кабинет - көрсетілген қызметтердің көлемі және Серіктестің жеке шотының ағымдағы жағдайы туралы статистикалық ақпаратты қамтитын сервистің ресми интернет-сайтындағы бет.

1.4.            Осы Ережелерде пайдаланылатын өзге де терминдер жария Офертада көрсетілген мәндерде келтіріледі.

 

2.                  Жалпы ережелер

2.1.            Осы Ереже Тапсырыс берушінің Серіктеспен көрсетілетін қызметтерді қолма-қол ақшасыз төлеу тәртібін анықтайды.

2.2.            Қолма-қол ақшасыз төлемді мобильді қосымша немесе сервистің интернет-сайттары арқылы жүзеге асырылатын банктік картаны байланыстырғаннан кейін Тапсырыс беруші жүзеге асыра алады.

2.3.            Қазақстан Республикасы Азаматтық кодексінің (жалпы бөлім) (ҚР АК) 395-бабына, «Дербес деректер және оларды қорғау туралы» 2013 жылғы 21 мамырдағы № 94-V Қазақстан Республикасының Заңына, «Кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) қарсы іс-қимыл туралы» 2009 жылғы 28 тамыздағы № 191-IV Қазақстан Республикасының Заңына, «Төлемдер және төлем жүйелері туралы» Қазақстан Республикасының 2016 жылғы 26 шілдедегі № 11-VІ Заңына сәйкес, бұл құжат жария оферта болып табылады. Банк картасын байланыстыру осы Офертаның акцепті болып табылады, ол онда жазылған шарттарда шарт жасасуға тең болып саналады және Тапсырыс берушінің осы Ережелердің барлық шарттарымен келісетіндігін білдіреді. Жария Оферта ресми https://taximaxim.kz және https://taximaxim.com интернет-сайттарда орналастырылған.

2.4.            Осы Оферта аясында Сервис Тапсырыс берушінің ақшалай қаражатын қабылдау бөлігінде серіктестің атынан және есебінен әрекет ететін агент ретінде әрекет етеді, сондай-ақ техникалық серіктеспен бірлесіп, қызметтерді қолма-қол ақшасыз төлеудің техникалық мүмкіндігін қамтамасыз етеді.

2.5.            Банктік картаны байланыстырмас бұрын, Ережелердің мәтінін мұқият оқып шығыңыз, егер сіз қандай да бір шарттармен келіспесеңіз, қолма-қол ақшасыз төлем функциясын пайдаланудан бас тартуыңыз керек.

 

3.      Қолма-қол ақшасыз төлем функциясы

3.1.            Техникалық серіктес Тапсырыс берушіге Серіктестің пайдасына қызмет үшін қолма-қол ақшасыз төлем жасау мүмкіндігін ұсынады.

3.2.            Банк картасын байланыстыру үшін Тапсырыс беруші келесі деректерді көрсетуі керек:

3.2.1.      Карта нөмірі;

3.2.2.      Картада көрсетілгеніндей  бас латын әріптерімен АТЫ және ТЕГІ;

3.2.3.      картаның қолданылу мерзімі аяқталатын ай мен жыл;

3.2.4.      CVV/CVC құпия коды (картаның артқы жағында орналасқан үш сан).

3.3.            Банк картасын байланыстыру Банк жағында жүзеге асырылады. Тапсырыс берушімен ұсынылатын деректердің қауіпсіздігін Банк қамтамасыз етеді.

3.4.            Қолма-қол ақшасыз төлемді жүзеге асыру кезінде техникалық серіктес банкті тарта отырып, электрондық төлемдерді жүзеге асыру үшін ақпараттық және техникалық қолдауды жүзеге асырады.

3.5.            Қолма-қол ақшасыз төлем Тапсырыс берушінің Банкке Серіктестің пайдасына ақша қаражатын есептен шығаруға өкім жіберуі арқылы Visa немесе MasterCard төлем жүйелерінің кредиттік немесе дебеттік карталары арқылы жүзеге асырылады.

3.6.            Сәтті сәйкестендіру/аутентификациялау жағдайында банк Тапсырыс берушінің өкімін орындауға қабылдайды.

3.7.            Қолма-қол ақшасыз төлем 3-D Secure аутентификациясымен операциялар жасауға Visa Inc. және MasterCard Worldwide төлем жүйелерінде сертификаттаудан өткен Банктің электрондық төлемдер жүйесінде жүзеге асырылады. Ұсынылған деректер төлем карталары индустриясының деректер қауіпсіздігі стандарты (Payment Card Industry Data Security Standard) аясында толығымен қорғалған және оны ешкім, соның ішінде Сервис ала алмайды. Қызмет карта бойынша операция сәтті аяқталған сәттен бастап төленген болып саналады. Қызметке ақы төлеу фактісі Сервистің тапсырыс берілген қызметінің мәртебесін өзгерту және/немесе Тапсырыс беруші көрсеткен электрондық мекенжайға (телефонға) Тапсырыс берушіге хат (СМС-хабарламалар) жіберу арқылы Сервистен расталады.

3.8.            Сот инстанцияларына жүгіну үшін немесе даулы мәселені шешу үшін карта бойынша операцияға қатысты төлем, сапа, қызметтерді уақтылы алу мәселелері және басқа мәселелер бойынша Тапсырыс беруші жүгіне алатын мекенжайы және байланыс деректері Сервистің интернет-сайттарында орналасқан.

3.9.            Осы Ережелер аясында жүзеге асырылатын дербес және өзге де құпия деректерді Сервистің өңдеуі https://legal.taximaxim.com/privacy/?country=KZ&intl=ru-RU интернет-сайтта орналастырылған Сервистің құпиялылық саясатымен регламенттеледі. Тапсырыс берушімен осы Ережелердің шарттарын қабылдауы оның құпиялылық саясатымен келісетіндігін де білдіреді.